Naga MarketsAfera GetBack w dalszym ciągu odbija się echem w świecie finansów. Zatrzymywane są kolejne osoby, a spółka notuje 1,3 mld straty za rok 2017. Dla przypomnienia w lipcu Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec czterech towarzystw funduszy inwestycyjnych: Altusa, Trigona, Saturna oraz Noble Funds. Głównym zarzutem kierowanym w stronę TFI jest brak wystarczającego nadzoru nad GetBackiem, który był serwiserem ich funduszy sekurytyzacyjnych. W październiku czeka nas posiedzenie KNFu, która przyjrzy się bliżej działaniom firm Altus i Trigon.


Na tym etapie nic nie jest jeszcze przesądzone, jeśli chodzi o postępowania: ani termin wydania decyzji, ani możliwe rozstrzygnięcie. A jeśli nie ma takiej informacji w UKNF, to nie ma nigdzie. Tajemnica zawodowa uniemożliwia udzielenie jakichkolwiek informacji w tym zakresie – powiedział Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Ustawa w prawie polskim za przewinienia tego typu przewiduje ograniczenie lub nawet całkowite cofnięcie zezwolenia na zarządzenia funduszami albo karę finansową w wysokości 5 mln zł.

Tydzień temu został aresztowany przez CBA prezes Altusa, Piotr Osiecki. „Zarząd także powziął informację o rezygnacji Piotra Osieckiego z członkostwa w radzie nadzorczej firmy – tym samym nie pełni on już żadnych funkcji w organach statutowych spółki” – podkreślił Altus.

Dla towarzystwa Trigon, fundusze inwestycyjne zamknięte stanowią całość biznesu. Firma zdecydowała się przenieść część działalności operacyjnej do Skarbca TFI (wybrane fundusze zamknięte o aktywach wartych 600 mln zł). Rada wierzycieli GetBacku dostrzegła ten proceder i zwróciła się do KNFu z prośbą o zatrzymanie planowanej operacji.

Zobacz również: KNF postawiła na swoim. E-kantor Fritz group z cofniętą licencją płatniczą

Norges Bank, największy na świecie fundusz emerytalny wypowiedział Alutsowi umowę na zarządzanie portfelem inwestycyjnym o łącznej wartości aktywów 3,5 mld zł. Natomiast firma Esaliens TFI zrezygnowała z planów połączenia się z Altusem. Jak dowiedział się Business Insider Polska, z umowy z Altusem wycofała się także Jastrzębska Spółka Węglowa. Towarzystwo zarządzało aktywami JSW o wartości 1,5 mld zł.

– Dzisiaj został podpisany aneks do umowy o współpracy w zakresie zarządzania JSW FIZ pomiędzy JSW a TFI Energia i Altus TFI. Na mocy aneksu do czasu zawarcia odmiennych porozumień całością portfela inwestycyjnego będzie zarządzać TFI Energia. Środki, którymi zarządzał Altus, nie zostały wycofane z FIZ-u. Wielkość aktywów się nie zmieniła. Wynoszą 1,5 mld zł. FIZ będzie aktualnie w całości zarządzany przez TFI Energia, a środki zgromadzone w ramach funduszu zgromadzone są na bezpiecznym rachunku depozytariusza, czyli PKO BP – powiedziała Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka prasowa JSW.

Fundusz Trigon Polskie Perły FIZ stracił aż 26 procent klientów od początku roku, a aktywa spadły o prawie połowę do 153 mln zł. Również klienci Altusa w panice rezygnowali z ich usług i tylko od czerwca wycofali oni 770 mln zł netto.

Zobacz również: Traderzy nie uciekali tak szybko z rynku przez ostatnie 18 lat

Zaistniała sytuacja może potencjalnie wywołać wyprzedaż na polskiej giełdzie, szczególnie na małych i średnich spółkach.

stooq.pl

Polska historia TFI zna przypadki odebrania licencji przez KNF. Pierwszy raz dotyczyło to Inventum TFI, gdy w 2014 roku KNF zdecydowała o zabraniu licencji. Natomiast w roku ubiegłym regulator cofnął FinCrea TFI zezwolenie na zarządzanie funduszami oraz dodatkowo nakazał zapłatę 5 mln zł kary. Jako powód KNF podał “niewykonanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu TFI powierzyło zarządzanie portfelami”.

Jednakże jak podkreślił Urząd KNF w komunikacie z dnia 6 września 2018 r. dotyczącym sytuacji Trigon TFI oraz Altus TFI „do czasu zakończenia postępowań nie można przesądzać o terminie ich zakończenia oraz o ich wyniku”.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here