Naga MarketsGetBack logo spółkiUrząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), działając na podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego złożył do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającego na prowadzeniu działalności maklerskiej bez zezwolenia przez podmioty pośredniczące w oferowaniu obligacji GetBack SA w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów.


KNF dodaje nowe podmioty na listę ostrzeżeń w związku z aferą GetBack

Zawiadomienie dotyczy 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających w imieniu 5 podmiotów. Podmioty te zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Te artykuły również Cię zainteresują
Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia UKNF dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBack SA (podpisanych umów, wystawionych faktur VAT, zestawień klientów obejmujących obligacje) oraz skarg klientów podmiotów objętych zawiadomieniem.

Z treści umów zawartych przez GetBack SA z pośrednikami wynika, że ich zadaniem było poszukiwanie potencjalnych klientów, gotowych nabyć obligacje oferowane przez GetBack SA w ofercie prywatnej. Pośrednicy byli zobowiązani przekazać klientom rzetelną oraz pełną informację o oferowanych instrumentach finansowych a także posługiwać się formularzami zapisu przygotowanymi przez GetBack SA. Do zadań pośredników należało również niezwłoczne przekazanie do GetBack SA dokumentów przyjętych od klienta. W umowach zawarte zostały zapisy, uzależniające wysokość wynagrodzenia pośrednika od kwoty brutto wpłaconej przez klienta obejmującego obligacje.

W ocenie UKNF działania podejmowane przez pośredników mogły wypełniać definicję zawartą w art. 72 i art. 74b ustawy o obrocie, z uwagi na zakres obowiązujących je umów a także faktyczne podejmowanie czynności oferowania obligacji klientom, przekazywanie do GetBack SA uzupełnionych formularzy zapisu oraz wystawianie na tej podstawie faktur. Na podstawie posiadanych informacji należy wskazać, że rolą „pośredników” było skojarzenie klienta z GetBack SA i zadbanie o dostarczenie klientowi a następnie spółce dokumentacji (formularzy zapisu) niezbędnej do objęcia obligacji.

Dokonane przez UKNF powyżej ustalenia i zgromadzone dowody uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie. Wobec powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa, na podstawie art. 304 § 2 k.p.k., na UKNF ciążył prawny obowiązek poinformowania o tym organów ścigania. Realizując powyższy obowiązek, UKNF skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 178 ustawy o obrocie.

Poniżej podmioty objęte zawiadomieniem UKNF:

– DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie,
– JHG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie,
– Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie,
– GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie,
– Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie,
– Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
– Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
– Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
– Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie,
– Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here