Naga Marketsleverage-image-news_1Broker Admiral Markets opublikował wczoraj „nowe zasady dotyczące wymaganego depozytu zabezpieczającego” w przypadku rachunków Admiral.Markets oraz Admiral.Prime. Jak wynika z informacji zamieszczonej na blogu, od 9 stycznia lewar dla klientów detalicznych nie będzie już zależny od salda rachunku, tylko od nominalnej wartości otwartych pozycji.


Nowe zasady, dźwignia ta sama?

O ile w przypadku zagranicznych oddziałów Admiral Markets funkcjonujących w państwach, gdzie lokalny regulator nie wprowadził ograniczeń co do wysokości maksymalnej dźwigni, traderzy będą mogli cieszyć się wyższym lewarem do 500:1 w przypadku najpopularniejszych CFD. Klienci z Polski jednak nadal będą korzystali z dźwigni nieprzekraczającej 100:1, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

Warto jednocześnie zauważyć, że pozycje zawarte w ostatniej godzinie przed piątkowym zamknięciem rynku będą automatycznie otwierane z lewarem 1:50 (niezależnie od wartości wszystkich otwartych transakcji).

Kupno waluty na rynku spot FX

Załóżmy, że naszym rachunkiem jest rachunek Admiral.Markets, zaś walutą rachunku jest USD. Wartości depozytu począwszy od 9 stycznia 2017 będą kształtować się następująco dla głównych par walutowych:

Wartość Nominalna Pozycji, USD Dźwignia Rachunki poza PL (wartość nominalna USD) Rachunki poza PL (dźwignia)
do 10 000 000 1:100 Do 7 500 000 1:500
10 000 000 — 12 000 000 1:50 7 500 000 – 10 000 000 1:200
12 000 000 — 13 500 000 1:25 10 000 000 – 12 500 000 1:50
powyżej 13 500 000 1:10 Ponad 12 5000 000 1:10

Otwórzmy pozycję Kupna 10 lotów na parze EURUSD po cenie 1.04440. Nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) to 10 lotów x 100 000 x 1.0444 = 1 044 400 USD, co jest wartością mieszczącą się w pierwszym przedziale (do 10 000 000 USD). Z uwagi na to zastosowana zostanie dźwignia 1:100, a depozyt zabezpieczający wyniesie 1 044 400 / 100 = 10 444 USD.

Kupno CFD opartego na indeksie kasowym

Dla CFD na indeksy kasowe dźwignia finansowa kształtuje się następująco:

Wartość Nominalna Pozycji, USD Dźwignia
do 5 000 000 1:100
5 000 000 — 6 000 000 1:50
6 000 000 — 6 800 000 1:25
powyżej 6 800 000 1:10

Otwórzmy pozycję długą 500 lotów na instrumencie [DAX30] po cenie 11467.8. [DAX30] jest kwotowany w EUR, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) wyniesie 500 lotów x 11467.8 x 1.04440 = 5 988 485,16 USD. Powyższa wartość przekracza wartość z pierwszego przedziału (5 000 000 USD), ale jest mniejsza od granicznej wartości drugiego przedziału (6 000 000 USD).

Z uwagi na to dźwignia 1:100 zostanie zastosowana dla pierwszych 5 000 000 USD wartości pozycji, zaś dla pozostałej wartości dźwignia wyniesie 1:50. Sumarycznie depozyt można obliczyć następująco: 5 000 000 / 100 + 988 485,16 / 50 = 69 769,70 USD. Łączny depozyt dla powyższych dwóch przykładów – EURUSD oraz [DAX30] wyniesie 10 444 + 69 769.70 USD = 80 213,70.

Jakie korzyści będą wynikać z nowych zasad?

  • Przede wszystkim wartość depozytu zabezpieczającego nie zmieni się nagle, w przypadku jeśli saldo rachunku przekroczy określoną kwotę. Zgodnie z nowymi zasadami, będą Państwo mogli kontrolować zarówno poziom dźwigni jak i wielkość pozycji.
  • Zwiększy się efektywność środków przeznaczonych do handlu przy braku potencjalnego narażenia na zmniejszenie wielkości dźwigni z powodu wzrostu wartości środków na rachunku. Zgodnie z nowymi warunkami potencjalna ekspozycja rośnie wraz ze wzrostem wartości i na odwrót.
  • Zwiększona swoboda w dokonywaniu transakcji ze względu na osobne obliczanie wartości depozytu dla różnych klas instrumentów, co zapewni większą elastyczność w łączeniu różnych strategii na jednym rachunku.
  • Zmniejszy się ryzyko powstania ujemnego salda na rachunku dzięki zastosowaniu dźwigni 1:50, która będzie stosowana dla pozycji otwieranych przed piątkowym zamknięciem rynków, co pozwoli na minimalizowanie potencjalnych skutków weekendowych luk cenowych.
  • Łatwiejsza kalkulacja depozytu zabezpieczającego (powyższe przykłady).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz przykładowe wartości nominalnych pozycji i dźwigni dla majorsów, minorsów, par egzotycznych, indeksów, itd. znaleźć można na stronie Admiral Markets.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here