Naga MarketsGrupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. Firma właśnie opublikowała wyniki za rok obrotowy 2017/18. Poniżej najważniejsze dane z raportu.

Spółka odnotowała 60,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2017/2018 (1 lipca 2017 – 30 czerwca 2018), wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 98,03 mln zł wobec 101,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 236,56 mln zł w roku obrotowym 2017/2018. wobec 8 278,02 mln zł rok wcześniej.

“W roku obrotowym 2017/2018 Grupa AB osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, w kwocie 8 237 mln zł. Marża zysku ze sprzedaży osiągnęła rekordowy poziom 344,3 mln zł, w stosunku do 339,1 mln zł w poprzednim roku. W roku obrotowym 2017/2018 grupa zanotowała wyższe wydatki na marketing, reklamę i reprezentację, w porównaniu do roku poprzedniego, z czego większość podlega refundacji od dostawców […]. Przychody z tytułu tych refundacji powiększają zysk brutto ze sprzedaży. Marża brutto ze sprzedaży stanowiła 4,2% obrotów (w porównaniu do 4,1% w roku poprzednim)” – napisano w raporcie.

“W roku obrotowym będącym przedmiotem raportu Grupa AB uzyskała następujące poziomy wskaźników rentowności: rentowność na poziomie wyniku ze sprzedaży brutto: 4,2% rentowność na poziomie wyniku operacyjnego: 1,2% rentowność EBITDA: 1,4% rentowność na poziomie zysku netto: 0,74% rentowność kapitałów własnych (ROE) : 8,5%, rentowność aktywów (ROA) : 3,1%” – dodano w komunikacie.

Sytuacja na wykresie

Szerszy trend pozostaje spadkowy, jednak w ostatnim czasie pojawiła się próba zainicjowania odbicia. Potencjalnie jest to szansa na utworzenie formacji podwójnego dna, mimo że do realizacji tego scenariusza jeszcze daleka droga. O poranku kurs reaguje na wyniki niewielkim spadkiem przy bardzo słabych obrotach.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here