Conotoxia
Strona główna Wyszukiwanie

selvita - wyniki wyszukiwania

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników, należy ponownie uruchomić wyszukiwanie

Selvita prowadzi rozmowy ws. akwizycji z 5 podmiotami, chce sfinalizować 1 w br.

Selvita prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia z pięcioma podmiotami, z czego 3-4 są bardzo zainteresowane dokonaniem transakcji, poinformował członek zarządu Dariusz Kurdas. Spółka podtrzymuje plan dokonania jednej akwizycji w tym roku i liczy, że nie będzie miała problemów z pozyskiwaniem finansowania dłużnego z banków w okresie realizacji strategii. Selvita planuje przejmować kolejne podmioty Na dziś posiadamy 5 podmiotów na bardzo krótkiej liście. To podmioty, którymi jesteśmy bardzo zainteresowani. Z każdą z tych spółek jesteśmy na nieco innym etapie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z tych 5 podmiotów 3-4 są bardzo zainteresowane dokonaniem transakcji - powiedział Kurdas podczas tegorocznej edycji GPW Innovation Day. Selvita szuka celów akwizycyjnych zarówno w Europie Środkowo -Wschodniej, jak i Zachodniej. W obu tych obszarach mamy nieco inne punkty zaczepienia. Jeśli...

Selvita pozyskała blisko 91 mln zł w ramach oferty publicznej akcji

Selvita S.A.– jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, z sukcesem przydzieliła wszystkie 2,38 mln oferowane akcje serii C, pozyskując od Inwestorów 90,6 mln zł. Jest to jednocześnie druga pod względem wartości transakcja pozyskania kapitału przeprowadzona w tym roku na giełdzie w Warszawie. Selvita pozyskała od Inwestorów 90,6 mln zł W ramach oferty publicznej inwestorzy mogli objąć do 2 384 245 akcji nowej emisji serii C, które stanowią blisko 15 proc. kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji została ustalona na 38,00 zł. Spółka zrealizowała w 100 proc. cel emisyjny zaprezentowany w strategii opublikowanej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. – Sukces emisji interpretujemy jako wyraz zaufania Inwestorów do Selvity, realizowanej przez nas strategii oraz przekonania o dużym potencjalne naszego biznesu....

NWZ Selvita S.A. podejmuje decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji

Akcjonariusze Selvita S.A., jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, podjęli decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 2,38 mln akcji serii C, co stanowi ok. 15 proc. obecnego kapitału zakładowego Spółki. Środki pozyskane w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na akwizycje, a także dalszy rozwój organiczny Selvity. Selvita podjęła decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 2,38 mln akcji serii C Emisja akcji będzie przeprowadzona w formie bezprospektowej oferty publicznej i zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi, którzy obejmą akcje o wartości co najmniej 100.000 EUR. Od dnia 27 maja rozpocznie się proces budowania księgi popytu. Uchwała emisyjna przewiduje prawo pierwszeństwa, którego realizacja pozwoli dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, będącym inwestorami kwalifikowanymi, na utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie Spółki....

Selvita chce zbudować nowy strumień przychodów dzięki rozwiązaniu z AI

Selvita oczekuje zbudowania nowego strumienia przychodów dzięki stworzeniu innowacyjnego rozwiązania łączącego technologię HCS (High Content Screening - badania przesiewowe o wysokiej wydajności) z wieloparametrową analizą danych za pomocą sztucznej inteligencji (AI), poinformowała ISBtech członek zarządu Selvity Edyta Jaworska. Selvita planuje wdrażać innowacyjne rozwiązania Dzięki nowej technologii zwiększa się przewaga konkurencyjna oferty Selvity. Firmy, które zlecają nam usługi wykorzystując to rozwiązanie, będą mogły wcześniej wprowadzać rozwijane związki do badań klinicznych. Dodatkowo, spółka stworzy dzięki tej usłudze niezależny strumień przychodów. Technologia będzie również istotnym elementem projektów zintegrowanych (kompleksowe projekty wykorzystujące doświadczenie spółki w wielu obszarach) realizowanych przez Selvitę - powiedziała ISBtech Jaworska. Wskazała, że plan Selvity w zakresie wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji do odkrywania nowych leków realizowany jest razem z firmą bioinformatyczną Ardigen. AI zostanie...

Selvita dynamicznie zwiększa backlog na 2020 r. i umacnia pozycję na największych rynkach biotechnologicznych

Selvita S.A. – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie kontynuuje dynamiczny wzrost i prezentuje backlog większy o 41 proc. niż przed rokiem. W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. skonsolidowane przychody Spółki wzrosły o 41 proc. do 31 mln zł. Pomimo panującej na świecie epidemii koronawirusa firma umocniła swoją pozycję na globalnym rynku przedklinicznych CRO, szczególnie wśród klientów ze Stanów Zjednoczonych, największego rynku biotechnologicznego na świecie. Selvita z ambitnymi planami na najbliższy czas Backlog* na rok 2020 wynosi obecnie 96 mln zł i jest o 41 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wzrost zakontraktowania na bieżący rok w segmencie usługowym wyniósł 48 proc. Selvita opublikowała wyniki finansowe za I kw. 2020 r. potwierdzając tym samym bardzo dobre wstępne dane szacunkowe z...

Selvita chce być warta ponad miliard złotych, prezes Sieczkowski w rozmowie z Comparic24.tv

Do 2023 roku Selvita, biotechnologiczna spółka notowana na GPW, chce trzykrotnie zwiększyć swoje dotychczasowe przychody, wynika z opublikowanej pod koniec kwietnia zaktualizowanej strategii rozwoju. Spółka oprócz rozwoju organicznego chce stawiać na przejęcia oraz akwizycje, co ma pozwolić utrzymać w kolejnych latach wysokie tempo rozwoju. Od tegorocznych minimów rozrysowanych w marcu, akcje podmiotu drożeją o niemal 120%. Comparic24.tv zaprasza na rozmowę z prezesem spółki, Bogusławem Sieczkowskim. Realizacja planowanych przedsięwzięć pozwoli Spółce zwiększyć skalę biznesu oraz wprowadzić do oferty nowe usługi badawcze Selvita chce trzykrotnie zwiększyć przychody do 2023 roku poprzez wzrost organiczny i akwizycje Zgodnie z założeniami strategii, głównymi inwestycjami Selvity będą przejęcia europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) Dodatkowo, spółka chce stworzyć Centrum Usług Laboratoryjnych w Krakowie https://www.youtube.com/watch?v=WJGcdWyeFMo Selvita...
selvita

Selvita planuje w nowej strategii ponad trzykrotny wzrost przychodów do 2023 r.

Selvita S.A. jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie opublikowała strategię rozwoju na lata 2020-2023. W tym okresie Spółka planuje trzykrotnie zwiększyć swoje przychody poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Zgodnie z założeniami strategii, głównymi inwestycjami Selvity będą przejęcia europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) oraz stworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych w Krakowie. Realizacja tych przedsięwzięć pozwoli Spółce zwiększyć skalę biznesu oraz wprowadzić do oferty nowe usługi badawcze. Selvita: plan na trzykrotne zwiększenie przychodów do 2023 r. Zarząd Selvity ocenia, że wdrożenie nowej strategii pozwoli zwiększyć wartość rynkową spółki do ponad miliarda złotych. Ponadto dzięki planowanym inwestycjom firma będzie mogła kontynuować dynamiczny rozwój w kolejnych latach, umacniając swoją pozycję na rynku, aby w średnim terminie znaleźć się wśród TOP10 globalnych przedklinicznych...

Selvita miała wstępnie 3,7 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Selvita odnotowała 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,9 mln zł rok wcześniej według szacunkowych danych, podała spółka. Selvita odnotowała powiększony zysk wobec roku poprzedniego Zysk operacyjny sięgnął 4,5 mln zł wobec 2,1 mln zł rok wcześniej. "Zysk EBITDA grupy kapitałowej Selvita S.A. sięgnął 7,3 mln zł (wzrost o 52% r/r)" - czytamy w komunikacie. Przychody ogółem sięgnęły 31 mln zł wobec 22 mln zł rok wcześniej. Wartość przychodów na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie usługowym wyniosła 25,3 mln zł w I kwartale 2020 r. To wynik o 45% wyższy niż w I kwartale 2019 r. Backlog grupy kapitałowej Selvita S.A. na rok 2020 wynosi na dzień 28.04.2020 r. 84,2 mln zł i jest o 44% wyższy niż...

Selvita i Ardigen otrzymają dofinansowanie z NCBiR. Sztuczna inteligencja pomoże szukać nowych leków

Selvita S.A. – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie projektu, którego celem jest stworzenie platformy badań fenotypowych opartej o technologię high-content screening z analizą za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji (HiScAI - High Content Screening Artificial Intelligence). Technologia zostanie wykorzystana do odkrywania nowych leków m.in. w chorobach neurozapalnych i zwłóknieniowych. NCBiR dofinansuje projekt na bazie technologii high-content Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z firmą Ardigen, która wykorzystując technologię sztucznej inteligencji i narzędzia bioinformatyczne świadczy usługi w zakresie medycyny precyzyjnej. Całkowita wartość netto projektu to 8,4 mln zł, w tym PLN 4,8 mln zł dofinansowania, a realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres trzech lat. NCBiR przyznało Spółce dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego...
Gorące spółki dnia

Ultimate Games [ULG], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

Spółka poinformowała wczoraj, że otrzymała od spółki farmaceutycznej z siedzibą w Niemczech, aneks rozszerzający dotychczasową współpracę prowadzoną w ramach umowy zawartej w 2011 r., którego wartość wynosi 624 984 euro. Dzięki rozszerzeniu współpracy, wartość

Akcje Ryvu Therapeutics (d. Selvita) w górę o 7%. Program SEL120 może uzyskać status leku sierocego

Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, otrzymała od amerykańskiego regulatora FDA (ang. Food and Drug Administration) informacje, że cząsteczka SEL120 może uzyskać status leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD). SEL120 jest rozwijanym samodzielnie, pierwszym w swojej klasie, małocząsteczkowym inhibitorem CDK8, wykazującym potencjał w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. AML - acute myeloid leukemia). Ryvu Therapeutics i SEL120 Związek SEL120 został we wrześniu 2019 r. podany pierwszemu pacjentowi. Badanie fazy 1b prowadzone jest aktualnie w sześciu ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych, i ma na celu ustalenie profilu bezpieczeństwa związku oraz rekomendowanej dawki do dalszych etapów rozwoju klinicznego, a także wstępną ocenę skuteczności przeciwnowotworowej w leczeniu chorych cierpiących...

Selvita z rekordowym przychodem 105,2 mln zł w 2019 r. Wzrost o 37%

W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku Selvita wypracowała 26 mln zł przychodów komercyjnych w segmencie usługowym tj. o 61 proc. więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka w komunikacie. W skrócie: Wartość przychodów komercyjnych Selvity w segmencie usługowym wyniosła 26 mln zł w IV kwartale 2019 r. To wynik o 61 proc. lepszy niż w IV kwartale 2018 r. Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w całym roku 2019 r. 84,4 mln zł, czyli o 43 proc. więcej niż przed rokiem. Backlog na rok 2020 wynosi obecnie blisko 79 mln zł i jest o 43 proc. wyższy niż rok wcześniej (Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 18.03.2020 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje). Selvita osiąga rekordowe przychody w 2019...

Selvita raportuje wzrost zysku netto do 3,42 mln zł

Selvita wypracowała w III kw. 2019 r. 21,7 mln zł przychodów komercyjnych w segmencie usługowym – o 45 proc. więcej r/r. W trzech pierwszych kwartałach 2019 r. grupa osiągnęła 73,2 mln zł przychodów (o 32 proc. więcej r/r). Zysk EBITDA spółki sięgnął 13,6 mln zł (21 proc. wzrost r/r). Backlog na rok 2019 wynosi obecnie 97,4 mln zł i jest o 38 proc. wyższy niż rok wcześniej. To pierwsze wyniki finansowe raportowane przez Selvitę po formalnym zakończeniu podziału. - Z nawiązka zrealizowaliśmy zakładane parametry finansowe. Wzrost przychodów komercyjnych w usługach był wyraźnie wyższy od zapowiadanych 30 proc. – wyniósł odpowiednio 36 proc. w okresie od stycznia do września i 45 proc. w samym III kwartale. Po trzech pierwszych kwartałach rentowność operacyjna wynosiła 11,4 proc., a...

Selvita debiutuje na GPW w Warszawie i silnie zyskuje

Selvita (GPW: SLV) – jedna z największych w Europie usługowych firm biotechnologicznych – formalnie zakończyła zainicjowany w marcu br. podział na dwie spółki: usługową i innowacyjną. Spółka, do której wydzielone zostały segmenty usługowy i bioinformatyczny, zadebiutowała na głównym rynku GPW rosnąc o ponad 21%. Selvita świadczy kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe, głównie na rzecz klientów z branż farmaceutycznej i biotechnologicznej. Dotychczasowy segment innowacyjny spółki zyskał nową markę – Ryvu Therapeutics. Spółka zajmująca się opracowywaniem innowacyjnych terapii onkologicznych również jest notowana na GPW . Usługi Selvity rosły w ostatnich latach w tempie 30-40 proc. rocznie i były trwale rentowne. Spółka zakłada utrzymanie tego poziomu dynamiki wzrostu. Jednocześnie grupa planuje rosnąć poprzez akwizycje. Pierwszej transakcji spodziewa się w 2020 r. Średnioterminowym celem firmy jest wejście do dziesiątki...
selvita

Selvita notuje niemal 9 mln zł straty w II kw. 2 razy więcej niż rok temu

Selvita odnotowała 8,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 4,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 8,78 mln zł wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 32,58 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 27,14 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 16,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 62,73 mln zł w porównaniu z 50,45 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2019 grupa kapitałowa Selvita osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 62 734 tys. zł,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację