Orbex
Strona główna Wyszukiwanie

pgnig - wyniki wyszukiwania

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników, należy ponownie uruchomić wyszukiwanie
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG przedstawi model wejścia w produkcję i dystrybucję biometanu do końca roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje przedstawić kompleksowy model wejścia w produkcję i dystrybucję biometanu do końca roku, poinformował wiceprezes Jarosław Wróbel. Celem jest ok. 4 mld m3 biometanu w polskiej sieci dystrybucyjnej w ciągu dekady. PGNiG planuje przedstawić kompleksowy model wejścia w produkcję i dystrybucję biometanu "Najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed grupą kapitałową PGNiG to rozszerzenie naszego portfolio produktów gazowych. Polityka Zielonego Ładu europejskiego jednoznacznie wskazuje, że do roku 2050 musimy być w stanie 'podmienić' klasyczny gaz na gaz tzw. zielony, czyli de facto na biometan. Do końca tego roku będzie opracowany kompleksowy model wejścia PGNiG w produkcję i dystrybucję biometanu w Polsce" - powiedział Wróbel podczas telekonferencji. PGNiG chce końca tego roku uregulować wszystkie kwestie związane z efektywnym zatłaczaniem...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

Akcje PGNiG tracą w czwartek 2% w odpowiedzi na wyniki za I kwartał

Walory PGNiG tracą w czwartek o 11:00 2%, kurs oscyluje w okolicach 4,2 zł. Spadek kursu akcji jest odpowiedzią inwestorów na wyniki Spółki, które były słabsze niż w ubiegłym roku. PGNiG opublikował w czwartek rano, przed rozpoczęciem sesji giełdowej, wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Spadły przychody ze sprzedaży a także zysk netto. Kurs akcji PGNiG spada w czwartek o 11:00 o ok. 2% i wynosi 4,2 zł.  Obroty na walorach Spółki zbliżają się powoli do 8 mln zł.  Spadek jest reakcją inwestorów na słabsze wyniki w I kwartale 2020 r.  Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym PGNiG wraca na poziomy z początku roku Walory Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa tracą w czwartek 2% a kurs oscyluje w okolicach...
logo pgnig

PGNiG miało 779 mln zł zysku netto, 2 078 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 779 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1 101 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PGNiG podsumowuje początek roku Zysk operacyjny wyniósł 1 207 mln zł wobec 1 429 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 2 078 mln zł wobec 2 218 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2020 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uzyskało 13,8 mld zł przychodów (-4% r/r), wynik EBITDA wyniósł blisko 2,1 mld zł (-6% r/r), a zysk netto osiągnął 0,78 mld zł i był niższy rok do roku o 29%. Spadek dwóch ostatnich wskaźników był efektem dokonania odpisów aktualizujących na majątku trwałym związanym...
logo pgnig

PGNiG zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H w gminie Nowy Tomyśl, podała spółka. Planowane roczne wydobycie tylko z tego odwiertu wyniesie ok. 45 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego. PGNiG kończy testy "Otwór Paproć 66-H został zaprojektowany w oparciu o cyfrowy model złoża. W pierwotnej wersji brano pod uwagę wykonanie 3 odwiertów. Po analizie z wykorzystaniem Cyfrowego Złoża specjaliści z Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG zdecydowali się na wariant jednego odwiertu horyzontalnego. Dzięki temu rozwiązaniu wydajność wykonanego odwiertu jest około 5-krotnie wyższa od średniej wydajności pracujących odwiertów na tym złożu. Wzrośnie stopień sczerpania złoża i tym samym podniesiona została efektywność ekonomiczna całego projektu" - czytamy w komunikacie. "W segmencie poszukiwania i wydobycia przykładamy szczególną wagę do efektywności...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG: Gazprom złożył skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego

Gazprom złożył do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku końcowego wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przeciwko Gazpromowi, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie tzw. kontraktu jamalskiego z 25 września 1996 r., podało PGNiG. PGNiG: Gazprom złożył skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego "Informacja o złożeniu skargi została uzyskana przez spółkę od Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie. Treść skargi nie jest znana spółce i nie została jeszcze formalnie doręczona do PGNiG. W ocenie spółki, nie istnieją podstawy do żądania uchylenia wyroku końcowego z dnia 30 marca 2020 r. Po formalnym doręczeniu odpisu skargi spółka podejmie decyzje co do dalszych kroków w sprawie" - czytamy...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG już blisko 4,50 zł. Duży impet ruchu wzrostowego

"W wyniku przeprowadzonej procedury open season, po zawarciu umowy regazyfikacji ze spółką Polskie LNG, zarezerwowana przez PGNiG moc regazyfikacji LNG wzrośnie z obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 roku w wyniku uruchomienia usługi przejściowej regazyfikacji, a następnie do poziomu około 8,3 mld m3 gazu po uruchomieniu usługi podstawowej od 2024 roku" - czytamy w komunikacie.
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG ma umowę na dodatkową moc regazyfikacji w Terminalu LNG od 2022 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło ze spółką Polskie LNG umowy regazyfikacji w ramach przeprowadzonej procedury Open Season "Procedura Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020", podało PGNiG. Zarezerwowana przez PGNiG moc regazyfikacji LNG wzrośnie do ok. 6,2 mld m3 od 2022 r. z obecnych ok. 5 mld m3. PGNiG z nową, długoterminową umową "W wyniku zawartej na okres 17 lat umowy regazyfikacji, zarezerwowana przez PGNiG moc regazyfikacji LNG wzrośnie z obecnego poziomu około 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 roku w wyniku uruchomienia usługi przejściowej regazyfikacji, a następnie do poziomu około 8,3 mld m3 gazu po uruchomieniu usługi podstawowej od 2024 roku" - czytamy w komunikacie. Zwiększenie rezerwacji mocy regazyfikacji w Terminalu LNG jest zgodne z...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW pod kreską w środę. mBank, JSW i PGNiG liderami na WIG20. CD Projekt w dół ponad 7%!

Środowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) charakteryzowała się zmianą sentymentu o 180 stopni. Wtorkowy rajd apetytu na ryzyko został zahamowany pod koniec sesji w związku z potencjalnymi sankcjami na Chiny, które rozważa administracja Trumpa, co mogło się przełożyć na słaby sentyment w USA. Indeks WIG20, w skład którego wchodzi 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskim parkiecie spadł dziś o 0,12%, choć w szczycie kurs wzrastał niemal 3%. WIG20 zamyka się powyżej 1700 punktów mBank, JSW i PGNiG największymi wygranymi środy Prawie 2 mld zł obrotu na GPW Niejasna sesja na GPW. Polski parkiet zniwelował poranne wzrosty Środowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła się lekko negatywnym akcentem mimo dobrego początku. Aż 14 spółek z WIG20...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

Akcjonariusze PGNiG zdecydują 24 czerwca o wypłacie 0,09 zł na akcję dywidendy

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 24 czerwca, o przeznaczeniu 520,05 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,09 zł na każdą akcję, wynika z projektów uchwał na walne. PGNiG zdecyduje o przeznaczeniu 520,05 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PGNiG postanawia: 1. dokonać podziału kwoty 1 628 957 224,65 zł, na którą składa się zysk finansowy netto PGNiG za rok 2019 w kwocie 1 747 606 301,26 zł oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z wdrożenia nowych standardów rachunkowości w kwocie 118 649 076,61 z w następujący sposób: a) kwotę 520 048 337,13 zł przeznaczyć na...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG – Zarząd chce wypłacić ponad 520 mln złotych w postaci dywidendy

W komunikacie z dnia 26 maja PGNiG podało, że Zarząd Spółki postanowił zarekomendować wypłatę w postaci dywidendy kwoty 520 048 337,13 złotych. Oznacza to, że do akcjonariuszy może trafić 0,09 zł na każdą akcję. PGNiG chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na każdą akcję Zarząd proponuje aby 20 lipca był dniem dywidendy PGNiG potrafi dzielić się wypracowanymi zyskami dość regularnie PGNiG chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję W dniu 26 maja PGNiG podało, że Zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w formie dywidendy 0,09 zł na akcję. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji z wtorkowego zamknięcia stopa dywidendy wyniosłaby 2,3%. W uchwale Zarząd PGNiG zaproponował także aby 20 lipca był dniem dywidendy, a sama wypłata miałaby nastąpić 03...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG rekomenduje wypłatę 0,09 dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 520,05 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,09 zł na akcję, podała spółka. PGNiG zdecydował o przeznaczenia 520,05 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę "Zarząd PGNiG ponadto zaproponował, aby: a. dzień dywidendy ustanowić na 20 lipca 2020 roku, b. dzień wypłaty dywidendy ustanowić na 3 sierpnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie. W czerwcu ub.r. akcjonariusze PGNiG zdecydowali o przeznaczeniu 1,04 mld zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,18 zł na akcję. Jednocześnie przeznaczono 1 mld zł na finansowanie rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnej. W 2019 r. PGNiG miało 1 371 mln zł skonsolidowanego zysku netto...
Symbol GPW na tle wykresu

Poniedziałek na GPW: Zielono na WIG20. CDR podbija kolejny rekord. Mocno w górę JSW, DINO i PGNiG

Poniedziałkowa sesja na Gełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) właśnie dobiegła końca. Jak się okazuje, ostatni powiew optymizmu na globalnych rynkach akcyjnych przewyższył piętrzącą się niepewność dot. relacji amerykańsko-chińskich i przyszłości polskiej gospodarki. Indeks WIG20, w skład którego wchodzi 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskim parkiecie wzrósł dziś bowiem o 0,88% tym samym ponownie zbliżając się do górnego ograniczenia dwumiesięcznej konsolidacji. WIG20 rozpoczyna nowy tydzień od wzrostów JSW, DINO i PGNiG największymi wygranymi w poniedziałek Aż 207 spółek na GPW kończy sesje na plusie Polski parkiet cały na zielono. Powiew optymizmu na GPW Poniedziałkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła się lekko pozytywnym akcentem. Aż 17 spółek z WIG20 zakończyło dzień na plusie, co pozwoliło całemu indeksowi na...
logo pgnig

PGNiG spodziewa się wydobyć ok. 115 tys. ton ropy ze złoża Skogul do końca roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się wydobyć ok. 115 tys. ton ropy naftowej ze złoża Skogul na Morzu Północnym do końca 2020 r., poinformował prezes Jerzy Kwieciński. PGNiG z ambitnymi planami na najbliższy czas Spodziewamy się, że jeszcze w 2020 roku wydobędziemy ze złoża Skogul ok. 115 tys. ton ropy. Współpracujemy z uznanym partnerem, z którym łączy nas bogate doświadczenie w poszukiwaniach i eksploatacji węglowodorów także na innych koncesjach. Bliskość istniejącej już infrastruktury wydobywczej korzystnie wpłynie na koszty produkcji - powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie. Produkcja ropy naftowej w obrębie koncesji PL460 na Morzu Północnym trwa od marca tego roku. Zasoby węglowodorów w złożu Skogul przypadające na PGNiG Upstream Norway wynoszą ok. 3,3 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), z czego...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,78 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,1 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,08 mld zł wobec 2,22 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując na wstępne dane. PGNiG miało 0,78 mld zł zysku netto w I kw. 2020 r. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,21 mld zł wobec 1,43 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,76 mld zł wobec 14,34 mld zł rok wcześniej. Zmiany danych za I kw. 2019 r. związane są z zastosowaniem standardu MSSF16, wyjaśniła spółka. "Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie: niższe r/r notowania cen...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG zajmie się produkcją wodoru. Kurs nadal pod oporem

Wkrótce ma zostać podpisana umowa z wykonawcą i dostawcą, a planowany termin uruchomienia i testów stacji to październik 2021 r. Koszt projektu to 9 mln zł. W oddziale w Odolanowie powstanie stacja power-to-gas. Będzie produkować wodór z energii elektrycznej, energii odnawialnej z naszej farmy fotowoltaicznej, w procesie elektrolizy. Kolejny projekt to powołanie New Fuel Lab w ramach Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego grupy kapitałowej. Ma być to pierwsze w Polsce laboratorium badające wodór oraz jego mieszaniny jako paliwo.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację