XTB
Strona główna Wyszukiwanie

obligacje - wyniki wyszukiwania

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników, należy ponownie uruchomić wyszukiwanie

Portfel inwestycji 60% akcje, 40% obligacje przestaje się sprawdzać. Krytyka JP Morgan

W roku, w którym klasyczny rozkład 60/40 pokazał swoją skuteczność, JP Morgan dołącza do listy banków z Wall Street, które postulują jego porzucenie w najbliższych latach. Według strategów, tradycyjny portfel 60/40 będzie przynosił roczne zyski w wysokości 3,5% w ciągu następnej dekady. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat model 60/40 przynosił zyski na poziomie około 10%. Rentowność amerykańskiego Aggregate Bond Index osiągnęła historyczne minimum. Niska rentowność amerykańskich obligacji Tradycyjnie, doradcy finansowi poleciliby swoim klientom trzymać 60% środków w akcjach, a resztę w wysoko oprocentowanych obligacjach, z założeniem, że portfel pozwoli uchwycić długoterminowe zyski osiągane przez akcje, jednocześnie opierając się na „bezpiecznych" aktywach o stałym dochodzie, takich jak obligacje rządowe, podczas załamań na giełdach. Stratedzy bankowi wielokrotnie kwestionowali jednak zdolność obligacji skarbowych i długu...

Auxilia S.A. terminowo wykupiła obligacje serii B o wartości nominalnej 1,32 mln zł

Auxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, dokonała terminowego wykupu obligacji serii B. Wartość nominalna wykupionych obligacji wynosiła 1,32 mln zł. Auxilia S.A. dokonała terminowego wykupu obligacji serii B Emitent poinformował o dokonaniu zgodnie z terminem wykupu zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.320.000,00 zł. W związku ze zrealizowaniem wykupu obligacji serii B podlegają one umorzeniu. Ich oprocentowanie było stałe i wynosiło 10,00% w skali roku przy kwartalnej wypłacie odsetek. W dniu wykupu nastąpiła także wypłata należnych obligatariuszom odsetek za ostatni okres odsetkowy. Zdaniem Zarządu Auxilia S.A. terminowy wykup obligacja potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową Spółki. „Dokonaliśmy terminowego wykupu obligacji serii B, co świadczy o bardzo dobrym standingu finansowym...
Obligacje skarbu państwa

PCC Exol przydzielił obligacje serii C2 za 25 mln zł, średnia redukcja: 61%

PCC Exol - zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii C1 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji - dokonał przydziału obligacji serii C2, podała spółka. W ramach publicznej oferty oferowanych było łącznie 250 000 obligacji serii C1 po cenie emisyjnej równej 100 zł. PCC Exol dokonał przydziału obligacji serii C2 "Złożono 1 081 zapisów na 641 019 obligacji serii C2. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii C2. Średnia stopa alokacji w wyniosła 39%. Średnia stopa redukcji wyniosła 61%" - czytamy w komunikacie. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody...

BGK sprzedał obligacje za 4,15 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 4 148,453 mln zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. BGK sprzedał 10-letnie obligacje serii FPC0630 Przetarg po raz pierwszy został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Popyt na obligacje wyniósł 4 148,453 mln zł, podano w komunikacie. Jednostkowa cena emisyjna sprzedanych obligacji FPC0630 wyniosła 995,02 zł, a rentowność: 2,181%. Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i...

Provema wykupiła przed terminem obligacje za ponad 3 miliony złotych

Provema – polska spółka z sektora technologii finansowych, 15 czerwca wykupiła przed czasem swoje obligacje serii A, o wartości 3 339 218 złotych. Obligacje były wyemitowane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Copernicus. Provema 5 czerwca wykupiła przed czasem swoje obligacje serii A Provema jest coraz ważniejszym graczem na polskim rynku pożyczek konsumenckich. Spłata przed czasem tak dużej kwoty, w okresie głębokiego kryzysu gospodarczego, świadczy o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz o skuteczności zaprojektowanego przez założycieli modelu biznesowego. Polega on na maksymalnej automatyzacji procesu udzielania pożyczek. Są one dostępne wyłącznie w sieci, dzięki czemu koszty zmienne związane z udzieleniem pożyczki zmalały praktycznie do zera. Dzięki przyjętemu modelowi organizacji pracy, firma bez problemów była w stanie natychmiastowo przestawić się na pracę zdalną. Brak bezpośredniego kontaktu...

Eko-obligacje przepustką dla euro do silniej pozycji na świecie

Według Europejskiego Banku Centralnego euro ugruntowało dominującą pozycję na szybko rozwijającym się rynku tzw. Green Bonds (ekologicznych obligacji), stanowiącym prawie połowę wszystkich nowych emisji w ubiegłym roku. Unia Europejska ustanowiła dążenie do neutralności klimatycznej swoim priorytetem. 9% zadłużenia w euro w 2019 roku było w tzw. „zielone” obligacje. Według HSBC silna pozycja euro nie jest pewna. Euro liderem wśród walut używanych przy „zielonym" długu Rozwój łączy się z ambicjami Unii Europejskiej, aby do 2050 r. uczynić z kontynentu pierwszy region neutralny dla klimatu. Prezes EBC Christine Lagarde obiecała zastanowić się, w jaki sposób kierowana przez nią instytucja mogłaby się włączyć w te działania. EBC było celem wielu ataków grup ekologicznych za zakup obligacji od podmiotów odpowiadających za dużą emisję zanieczyszczeń w ramach...
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro

mBank przyjmie do wykupu obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 178 000 euro z terminem wykupu w 2020 r., obligacje o łącznej wartości nominalnej 72 417 000 euro z terminem wykupu w 2021 roku oraz obligacje o łącznej wartości nominalnej 39 970 000 euro z terminem wykupu w 2022 roku, podał bank w podsumowaniu wyników oferty wykupu papierów wyemitowanych przez mBank oraz mFinance France. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 10 czerwca 2020 r. mBank wykupi obligacje trzech serii "Bank informuje, że przyjmie do wykupu wszystkie obligacje prawidłowo przedstawione do wykupu, jak powyżej, bez redukcji. Po rozliczeniu oferty wykupu, łączna wartość nominalna obligacji pozostałych w obrocie wyniesie: 464 822 000 euro w przypadku obligacji 2020; 427 583 000 euro w przypadku obligacji...
siedziba PZU

PZU Życie nabyło obligacje PFR za łączną kwotę 1 993 mln zł

PZU Życie nabyło 2 000 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1 000 000 zł każda, wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR)  i gwarantowanych przez Skarb Państwa, za łączną kwotę 1 993 408 760 zł, podał PZU. PZU Życie nabyło 2 000 sztuk obligacji Rentowność obligacji to 2,04% w stosunku rocznym, a termin wykupu przypadaja na 5 marca 2030 r., podano w komunikacie. Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
echo

Echo wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu

Echo Investment, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld zł wyemitowało   obligacje na łączną kwotę 150 mln zł, podała spółka. Echo Investment wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu "Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane na okres kończący się w dacie 31 maja 2024 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. Dodatkowo spółka nabyła w...

PCC Exol wyemituje obligacje serii C2 o wartości nominalnej 25 mln zł

Zarząd PCC Exol podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii C2 wyniesie 25 mln zł. PCC Exol podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C2 "W ramach programu spółka wyemituje 250 000 obligacji serii C2 o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii C2 wyniesie 25 00 000 zł. Obligacje serii C2 oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii C2 w terminie 5 lat i 3 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii C2 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii C2" - czytamy w komunikacie. PCC...
flaga unii w Brukseli na tle nieba

Giełdy w Europie (DAX i FTSE) w górę. Europa emituje koronaobligacje warte 750 mld EUR

Unia Europejska przygotowuje kolejne plany ratunkowych dla gospodarek państw członkowskich. Najnowszy projekt przewiduje przekazanie na ten cel aż 2,4 bilionów euro. Wyemitowane zostanie 750 miliardów euro wspólnego długu. 500 miliardów euro przekazane zostałoby w formie dotacji, a 250 miliardów jako pożyczki. Największa pomoc w wysokości  prawie 82 miliardów euro otrzymałyby Włochy, a Polska mogłaby liczyć na 37,7 miliardów euro.   Bezprecedensowy projekt ratowania europejskich gospodarek Jednym ze sposobów finansowania projektu ma być wspólna emisja długu o wartości 750 miliardów euro. Takie zapowiedzi zaczęły uspokajać europejskie rynki, które obawiały się rozłamu wewnątrz UE. Stojąc w obliczu najgorszej recesji w ostatnich dziesięcioleciach, UE przekroczyła nowy most - wykorzysta swoją zbiorową siłę, aby zebrać ogromne sumy pieniędzy, które nie będą musiały być spłacone przez kraje otrzymujące...

Koronaobligacje od PFR już dostępne na Catalyst

Trzy serie obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju o łącznej wartości nominalnej 50 mld złotych zadebiutowały dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst. To rekordowa wartość wśród notowanych obligacji korporacyjnych na Catalyst w historii GPW. Obligacje te zostały wyemitowane w kwietniu i maju bieżącego roku w ramach rządowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 miliardów złotych. Rekordowa wartość wśród notowanych obligacji korporacyjnych na Catalyst w historii GPW Wyemitowane obligacje są zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa, mają zapadalność odpowiednio 4 i 5 lata oraz wartość nominalną 1 milion złotych każda. Są to papiery na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emisje zostały przeprowadzone w związku z powierzeniem PFR przez Radę Ministrów, na podstawie...
logo chińskiej firmy Tencent

Tencent wypuszcza nowe obligacje warte miliardy dolarów

Tencent Holdings Limited, chiński gigant sektora gamingowego i mediów społecznościowych angażuje globalne banki inwestycyjne i sprawdza rynkowe nastroje dotyczące popytu na obligacje denominowane w USD, które zamierza niedługo wyemitować. Tencent to technologiczny gigant, m.in. właściciel niezwykle popularnej platformy WeChat. Program obligacji spółki zakłada 8 mld nowych obligacji w dolarach amerykańskich. W operację zaangażowane są duże banki inwestycyjne, jak HSBC czy Goldman Sachs. Tencent: nowe obligacje korporacyjne w drodze Tencent w poniedziałkowym oświadczeniu stwierdził, że zamierza wypuścić serię obligacji w programie dostępnym dla wybranych dużych inwestorów i pozyskane środki wykorzysta do prowadzenia bieżącej działalności. Ogłoszony program obligacji ma maksymalny limit 20 mld dol., z których to 12 mld dol. zostało już wcześniej wyemitowane, jak wynika z poprzedniego oświadczenia wydanego przez Tencent. Oznacza to,...

Wielka Brytania sprzedała obligacje z ujemnym oprocentowanym po raz pierwszy w historii

Wielka Brytania po raz pierwszy sprzedała obligacje o średniej rentowności poniżej zera, ponownie intensyfikując debatę na temat potencjalnego wprowadzenia ujemnych stóp procentowych. Brytyjskie Biuro Zarządzania Długiem zebrało 3,75 miliarda funtów (4,6 miliarda dolarów), wykorzystując istniejące obligacje z terminem zapadalności w 2023 roku. Według wstępnych danych popyt przewyższył liczbę oferowanych obligacji ponad dwukrotnie. Dług Wielkiej Brytanii dołącza do "bezpiecznego" grona Chociaż rentowność brytyjskich obligacji na poziomie minus 0,003% nie jest zaskoczeniem dla bacznych obserwatorów rynku - tym, co sprawia, że ​​aukcja jest pod wpływem nadmiernego ryzyka, jest czas. Dzieje się tak dlatego, że gubernator Andrew Bailey twardo podkreśla swój sprzeciw wobec ujemnych stóp procentowych, co zwiększa rynkową niepewność. - Gdyby był jawnie jastrzębi, rentowności w przypadku krótkich terminów zapadalności prawdopodobnie wzrosłyby. Podejrzewam jednak, że...

CD Projekt nadal w korekcie ale bez mocnej reakcji podażowej. Spółka kupuje obligacje

Kurs akcji spółki CD Projekt, najpopularniejszego w Polsce producenta gier komputerowych, spadał podczas piątkowej sesji o około 0,20%. Akcje taniały o 0,70 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 352,50 zł. Jest to słaby wynik na tle warszawskiego parkietu, którego główny indeks WIG20 zyskiwał w piątek około 1,21%. Sesja odbyła się przy dość niskich obrotach na

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację