Conotoxia
Strona główna Wyszukiwanie

benefit - wyniki wyszukiwania

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników, należy ponownie uruchomić wyszukiwanie
benefit

Benefit Systems przekaże partnerom programu MultiSport ponad 4 mln zł wsparcia

Benefit Systems zamierza przeznaczyć w czerwcu ponad 4 mln zł jako finansowe wsparcie dla obiektów sportowych wznawiających działalność po epidemii, podała spółka. Benefit Systems zamierza przeznaczyć ponad 4 mln zł dla obiektów sportowych W pierwszym miesiącu po odmrożeniu Benefit Systems będzie płacić dodatkową kwotę obiektom, które otworzą się zgodnie z wytycznymi sanitarnymi do 15 czerwca. Jest to kolejna forma wsparcia realizowana przez Benefit Systems na rzecz partnerów sportowych programu MultiSport, podano w komunikacie. "Obiekty sportowo-rekreacyjne wznawiają działalność dopiero w czwartym etapie odmrażania gospodarki, po blisko 3-miesięcznym okresie zamknięcia. Niestety, moment ten przypada na niski sezon w naszej branży. Ponadto będziemy otwierać się z licznymi obostrzeniami, dlatego chcemy wesprzeć naszych partnerów w zakupie materiałów związanych z dodatkowymi obowiązkami sanitarnymi. Liczymy, że będzie to również...
benefit

Benefit odnotował w I kwartale drastyczny spadek zysku netto

Benefit Systems - firma specjalizująca się w dostarczaniu pracodawcom skutecznych rozwiązań z obszaru pozapłacowych świadczeń pracowniczych pokazała wyniki za I kwartał 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 386 mln zł. i wzrosły o 9% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 1,4 mln zł. wobec 16,1 mln zł. rok wcześniej - spadek o 91,2% rdr. Przychody Benefit Systems wyniosły w I kwartale 2020 r. 286 mln zł. Zysk netto wyniósł 2,0 mln zł.  Notowania Spółki tanieją w poniedziałek o blisko 4%, a kurs oscyluje w okolicach 760 zł.  Niezłe perspektywy przed Firmą związane z odmrażaniem światowych gospodarek.  Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman Benefit Systems publikuje wyniki za I kwartał 2020...
benefit

Benefit Systems miało 2,05 mln zł zysku netto, 96,26 mln zł EBITDA w I kw. 2020

Benefit Systems odnotowało 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 16,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Benefit Systems podsumowuje mijający kwartał bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 42,94 mln zł wobec 31,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 96,26 mln zł wobec 74,12 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 386,08 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 354,07 mln zł rok wcześniej. "W perspektywie drugiego półrocza bieżącego roku wyniki grupy kapitałowej będą zależeć m.in. od skutków makroekonomicznych epidemii COVID-19, ich wpływu na rynek pracy, jak również na konsumpcję prywatną na rynkach, na których operuje grupa kapitałowa. Długoterminowo grupa niezmiennie szacuje potencjał rynku kart sportowych...
benefit

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydują 10 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 czerwca 2020 r. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Benefit System planuje przenieść pieniądze na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 166 342 21,78 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.
benefit

Benefit Systems wznowił działalność klubów fitness w Czechach

Benefit Systems otworzył swoje placówki w Czechach, podała spółka. Wszystkie czeskie kluby fitness należące do Benefit Systems wznowiły działalność z zachowaniem wymogów sanitarnych wprowadzonych przez tamtejszy rząd. Wcześniejsze otwarcie placówek fitness Otwarcie w Czechach nastąpiło prawie 2 tygodnie wcześniej niż pierwotnie zapowiadano, ale byliśmy do tego przygotowani. Co istotne, mimo wprowadzonych ograniczeń w ciągu pierwszych godzin od otwarcia zapisów zarezerwowane zostały miejsca na zajęcia na cały tydzień. To bardzo dobry znak pokazujący, że zapotrzebowanie na aktywność fizyczną po okresie zamknięcia jest duże i napawa optymizmem także pod kątem innych rynków. Z naszej perspektywy kluczowe jest jednak uruchomienie klubów fitness w Polsce, gdyż jest to nasz najważniejszy rynek. Liczymy, że stanie się to już wkrótce. Jako branża obserwujemy inne kraje oraz wytyczne...
benefit

Benefit Systems rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Zarząd Benefit Systems zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w wysokości 166,34 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka. Niepewność gospodarcza wywołana epidemią koronawirusa "Powyższa propozycja stanowi odstępstwo od polityki dywidendowej Benefit Systems S.A. na lata 2020 - 2023 . Odstąpienie od polityki dywidendowej ma charakter jednorazowy i jest związane z niepewnością gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19" - czytamy w komunikacie. Benefit Systems odnotował 105,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 114,65 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 166,34 mln zł wobec 146 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze...
Gorące spółki dnia

Synektik [SNT], Benefit Systems [BFT] – Gorące spółki dnia

Na przeciwległym biegunie, po stronie anty-beneficjentów wybuchu pandemii znalazła się spółka Benefit, oferująca karty sportowe i rozrywkowe. Już przynależność do branży, sprawia że może czekać ją gorszy okres w najbliższych kwartał. Wczorajsze dane za 2019 rok pokazały spadek zysku netto o około 10 mln zł do poziomu 105,33 mln zł. Pozytywnie wypadły przychody, które
benefit

Benefit z niższym zyskiem za 2019 rok. Akcje spadają o 5%

Benefit Systems odnotował 105,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 114,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 155,46 mln zł wobec 153,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 527,39 mln zł w 2019 r. wobec 1 208,76 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 166,34 mln zł wobec 146 mln zł zysku rok wcześniej. "Nasze pozytywne spojrzenie na długoterminowe perspektywy dla grupy kapitałowej nie ulega zmianie. Natomiast krótkoterminowo oczekujemy negatywnego wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe grupy kapitałowej Benefit Systems. Wpływ ten jest przede wszystkim związany z zamknięciem od 14 marca 2020 roku w Polsce obiektów sportowych i...

Benefit Systems z ryzykiem głębszej korekty w oczekiwaniu na kolejne wyniki

Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się firmie Benefit Systems oraz najciekawszym spółkom na Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Poznaj 10 spółek, które zdaniem współzałożyciela Squaber.com są dobre do kupna w lutym 2020 roku. Poza okazjami, kilka firm, które wygenerowało ostrzeżenia o spadkach! Czego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Więcej dowiesz się oglądając cały program! Benefit Systems na psychologicznym oporze cenowym - Benefit Systems to spółka, która nie wygenerowała jeszcze alertu ostrzegawczego, ale znajduje się na bardzo ważnym oporze ok. 1000 zł, będący również psychologicznym poziomem. Jednocześnie patrząc na metodę strategii trendowej sygnał do kupna był na 792 zł i na ten moment SL znajduje się na 928 zł. Jeżeli...
benefit

Zapiski giełdowego spekulanta: Benefit Systems – są powody do dalszych wzrostów

Benefit Systems – spółka była jedną z mocniejszych podczas sesji z ubiegłego piątku. Powodem była publikacja raportu sprzedażowego za czwarty kwartał minionego roku. Przekazane dane pozytywie zaskoczyły analityków, gdyż wyniki przewyższały prognozy. Spółka miała na koniec czwartego kwartału 1,453 mln aktywnych kart sportowych wobec 1,194 mln kart rok wcześniej. Oznacza to, że w trakcie ostatnich 12 miesięcy liczba kart wzrosła w Polsce o 147,6 tysiąca sztuk, a za granicą o
benefit

Benefit Systems – poprawia wyniki od początku roku. Akcje w górę o 10%

Benefit Systems odnotował 26,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 27,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 55,9 mln zł wobec 38,34 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 105,2 mln zł wobec 49,36 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 380,2 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 298,06 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 83,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 115,7 mln zł w porównaniu z 880,01 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 266,79 mln...
Gorące spółki dnia

Benefit [BFT], Echo Investment [ECH] – Gorące spółki dnia 4.10.2019

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki. Podczas czwartkowej sesji spółka poinformowała o wynikach sprzedaży kart sportowych. Z raportu wynika, że ich liczba wyniosła 1,336 mln na koniec III kwartału wobec 1,104 mln kart rok wcześniej. (w tym 1 046,5 tys. szt. w Polsce oraz 289,6 tys. szt. na rynkach zagranicznych). Licząc okres ostatnich 12 miesięcy, wzrost sprzedaży kart wynosi w Polsce 129,3 tysiąca, a za granicą 102,6 tysięcy sztuk. Oznacza to, że sprzedaż w kraju wzrosła w tym czasie o ponad 14%, a po za Polską o niemal 55%. Notowania spółki specjalnie nie reagowały na podane wyniki i cały czas trwają łagodne spadki przy niskich...
benefit

Benefit ogłasza skup akcji własnych. Notowania 6% w górę!

Benefit Systems ogłosił ofertę zakupu do 63 242 akcji własnych po cenie 900 zł za sztukę, podała spółka. "Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 57 mln zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy spółki rozpocznie się w dniu 16 września 2019 roku, a zakończy w dniu 20 września 2019 roku (godz. 16:00 czasu warszawskiego). Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 27 września 2019 roku; podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews Sytuacja na wykresie: Notowania spółki zyskały dzisiaj ponad 6%. Spoglądając na szerszy kontekst, widać że mamy do czynienia z korektą wzrostową na wykresie tygodniowym. Informacja o skupie akcji...
benefit

Benefit Systems z 39,92 mln zł zysku netto. Akcje w górę o ponad 5%

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. W drugim kwartale 2019 roku spóła wypracowała 39,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 24,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 37,89 mln zł wobec 36,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,8 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 300,35 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 56,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 735,51...
benefit

Benefit Systems z 16,25 mln zł zysku netto. Akcje w górę o 4%

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Spółka wypracowała 16,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 21,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 31,89 mln zł wobec 28,53 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 357,7 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 281,61 mln zł rok wcześniej. "Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku Grupa Benefit Systems odnotowała wzrost liczby kart sportowych w Polsce - do poziomu 1 032,1 tys. sztuk. W ciągu 12 miesięcy był to przyrost o 116,1 tys. kart, tj. o...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację