Naga MarketsZarządzanie ryzykiem zazwyczaj zajmuje bardzo niską pozycję na liście priorytetów u większości traderów. Zwykle sen z powiek spędza im znalezienie lepszego wskaźnika, dokładniejszego sygnału wejścia lub martwienie się o polowanie na stopy czy nieuczciwe praktyki handlu algorytmicznego.

Jednak bez odpowiedniej wiedzy na temat zarządzania ryzykiem, rentowny handel jest niemożliwy. Trader musi rozumieć jak zarządzać swoim ryzykiem, wielkością swoich pozycji, tworzyć pozytywne perspektywy dla swoich wyników oraz prawidłowo ustawiać swoje zlecenia, jeśli oczywiście chce się stać zarabiającym i profesjonalnym traderem.

Poniżej znajdziesz 9 wskazówek, które pomogą Ci natychmiast poprawić zarządzanie ryzykiem i uniknąć najczęstszych problemów powodujących u traderów utratę pieniędzy.

1. Ustawianie zleceń i stosunek ryzyko:zysk

Gdy zauważysz sygnał wejścia, NAJPIERW zastanów się, gdzie umieścić stop loss i oraz take profit. Po określeniu rozsądnych poziomów cenowych dla tych zleceń, zmierz stosunek ryzyka do zysku. Jeśli nie spełnia on twoich wymagań, pomiń tę transakcję. Nie próbuj oddalać zlecenia “take profit” ani nie zacieśniaj stopa, by osiągnąć wyższy współczynnik ryzyko:zysk.

Zysk z transakcji jest zawsze niepewny i jedynie potencjalny. Ryzyko jest jedyną rzeczą jaką możesz kontrolować w transakcji.

Większość traderów-amatorów robi to w odwrotny sposób: wymyślają sobie przypadkowy współczynnik ryzyka do zysku, a następnie manipulują zleceniami stop loss i take profit tak, by go osiągnąć.

2. Unikaj przestawiania stopa na break-even

Przenoszenie zlecenia stop loss do punktu wejścia tworząc w ten sposób transakcję “bez ryzyka” jest bardzo niebezpiecznym i często nieopłacalnym manewrem. Chociaż dobrze i wskazane jest chronienie swojej pozycji, strategia “break-even” często prowadzi do wielu problemów.

Zwłaszcza jeśli handlujesz w oparciu o powszechnie znaną analizę techniczną (wsparcie / opór, formacje wykresów, szczyty i dołku lub średnie ruchome), twój punkt wejścia jest zwykle bardzo oczywisty i wielu traderów będzie miało bardzo podobne wejście. Oczywiście, profesjonaliści wiedzą o tym i często można zauważyć, że cena powraca i wyrzuca amatorów na bardzo oczywistych poziomach cenowych, a następnie wraca do pierwotnego kierunku. Stop na break-even spowoduje wyrzucenie z potencjalnie zyskownej transakcji, jeśli zbyt szybko przestawisz swoje zlecenie.

1: Wchodzisz w pozycję krótką po przełamaniu wsparcia. Stop loss znajduje się ponad poziomem wsparcia. | 2: Po jakimś czasie przesuwasz stop na break-even, by zabezpieczyć transakcję. | 3: Cena wraca do wsparcia i zostajesz wyrzucony na stopie. | 4: Wsparcie wytrzymuje, a ty przegapiłeś zyski. Powód, dla którego znalazłeś się w transakcji – wsparcie – potwierdzało twój pomysł na handel; jednak zarządzanie stop lossem wyrzuciło cię z niej.

3. Nigdy nie używaj stałej odległości stop lossa

Wiele strategii handlowych mówi, by używać stałej liczby punktów / pipsów dla zleceń stop loss i take profit na różnych instrumentach, a nawet rynkach. Te “skróty” i uogólnienia całkowicie pomijają naturalne ruchy cen oraz sposób funkcjonowania rynków finansowych.

Zmienność i momentum ciągle się zmieniają, a zatem zmienne jest to jak bardzo cena waha się w danym dniu oraz jak ogólnie fluktuuje przez cały czas. W okresach podwyższonej zmienności, powinieneś szerzej stawiać zlecenia stop loss i take profit, by uniknąć przedwczesnego wypadnięcia z transakcji oraz maksymalizować zyski, gdy wahania cen będą większe. Z kolei w okresach niskiej zmienności, musisz ustawić swoje zlecenia bliżej poziomu wejścia i nie być nadmiernie optymistycznym.

Po drugie, handel ze stałymi wielkościami stopa nie pozwala ci wybrać rozsądnych poziomów cenowych, a także odbiera całą elastyczność, której potrzebujesz jako trader. Zawsze pamiętaj o ważnych poziomach cenowych i barierach, takich jak okrągłe liczby, średnie ruchome, poziomy Fibonacciego lub po prostu wsparcie i opór.

4. Zawsze zestawiaj razem stopę zyskownych transakcji i współczynnik ryzyko:zysk

Wielu traderów twierdzi, że stopa zyskownych transakcji wyrażana w liczbach jest bezużyteczna. Jednak traderzy ci tracą z oczu bardzo ważny punkt. Obserwowanie samej stopy zyskownych transakcji nie da ci wartościowych spostrzeżeń, jednak w połączeniu ze stosunkiem ryzyka do zysku może być postrzegane jako święty Graal tradingu.

To bardzo ważne, by zrozumieć, że nie potrzebujesz szalenie wysokiej stopy zyskownych transakcji czy też tkwić w pozycjach przez bardzo długi czas. Na przykład system generujący 40% zyskownych transakcji (co odpowiada systemom stosowanym przez profesjonalistów) wymaga współczynnika ryzyko:zysk na poziomie 1,6, by handel był opłacalny.

Próba osiągnięcia astronomicznie wysokiej stopy zyskownych transakcji lub przekonanie, że musisz pozostawać w transakcji na rynku przez długi czas, kreuje często złe oczekiwania, prowadząc do błędnych założeń, a na końcu do błędów w sposobie, w jaki traderzy podchodzą do tradingu.

5. Nie stawiaj sobie dziennych celów skuteczności

Wielu handlowców stawia sobie przypadkowe dzienne lub tygodniowe cele. Takie podejście jest bardzo niebezpieczne i należałoby przestać myśleć w kategoriach dziennych lub tygodniowych zwrotów z inwestycji. Ustalanie sobie dziennych celów tworzy dużą presję i zwykle powoduje również “potrzebę handlowania”. Zamiast tego, masz tu kilka pomysłów na określanie tradingowych celów we właściwy sposób:

  • Krótkoterminowe (dzienne i tygodniowe): Skoncentruj się na jak najlepszej realizacji transakcji oraz na postępowaniu zgodnie planem i zasadami.
  • Średnioterminowe (tygodniowe i miesięczne): Przestrzegaj profesjonalnej rutyny, planuj swoje transakcje z wyprzedzeniem, przestrzegaj zasad, zapisuj transakcje, przeglądaj swoje transakcje i upewnij się, że wyciągasz prawidłowe wnioski.
  • Długoterminowe (półroczne): Dokonuj przeglądu swoich transakcji, koncentrując się na tym, jak dobrze je wykonałeś, by zrozumieć poziom własnego profesjonalizmu. Znajdź słabe elementy swojego tradingu i skoryguj je. Nieuchronnie doprowadzi to do zyskownego tradingu.

6. Ustalaj rozmiar pozycji jak profesjonalista

Jeśli chodzi o wielkość pozycji, traderzy zwykle wybierają przypadkową liczbę, taką jak 1%, 2% lub 3%, a następnie stosują ją do wszystkich swoich transakcji, nie myśląc więcej ustalaniu wielkości pozycji.

Trading jest aktywnością opartą na prawdopodobieństwie, taką jak profesjonalne zakłady czy poker. W tych działaniach powszechną praktyką jest różnicowanie obstawianej kwoty na podstawie prawdopodobieństwa wyniku. Jeśli masz bardzo silną rękę w pokerze, możesz obstawiać więcej niż wtedy, gdy nie masz prawie żadnych szans na wygraną, prawda?

To samo tyczy się tradingu. Jeśli handlujesz na podstawie wielu setupów czy strategii zobaczysz, że każdy setup i strategia ma inną stopę zyskownych transakcji, a także, że współczynniki zysk:ryzyko są odmienne dla różnych strategii. W związku z tym należy zmniejszyć rozmiar pozycji w setupach z niższą stopą zyskownych transakcji i zwiększyć ich rozmiar, gdy współczynnik zyskownych transakcji jest wyższy.

Podejście oparte na dynamicznej zmianie rozmiaru pozycji pomoże zmniejszyć zmienność na rachunku i potencjalnie pomoże ci je budować.

7. Używanie łącznie stosunku ryzyka do zysku oraz wielokrotności-R

Podczas gdy stosunek ryzyka do zysku jest raczej potencjalnym wskaźnikiem, gdzie mierzysz odległość do stopa i zlecenia take profit, gdy wchodzisz w transakcję, to wielokrotność R jest miarą efektywności i opisuje końcowy rezultat twoich transakcji.

Sprawdź ofertę brokera XM, gdzie otrzymasz na start 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem.

Wchodząc w transakcję, inwestorzy są często zbyt optymistyczni i zbyt odlegle ustalają cel transakcji albo zyskowne transakcje zamykają zbyt szybko, co obniża ich początkowy współczynnik ryzyka do zysku. Analizując w jaki sposób wielokrotność-R porównuje się do współczynnika ryzyko:zysk, możesz zyskać nowe spojrzenie na swój trading. Jeśli zauważysz poważne odchylenia, powinieneś zajrzeć głębiej i spróbować znaleźć to, co tworzy różnic.

8. Traktuj spread poważnie

W przypadku najbardziej płynnych instrumentów spread to zwykle tylko kilka pips, a zatem traderzy postrzegają go tak, jakby w ogóle nie istniał.

Badania pokazują, że tylko około 1% wszystkich day-traderów wychodzi na plus po odliczeniu opłat.

Przeciętny day-trader zwykle utrzymuje swoje transakcje w zakresie od 5 do 200 pipsów. Jeśli spread na twoim instrumencie wynosi 2 pipsy, będzie to oznaczać, że opłata za transakcję przy 20% zysku wyniesie aż 10%. Nawet jeśli utrzymasz swoją transakcję do zysku w wysokości 50 pipsów, spread i tak pochłonie prawie 5% zysku. Te koszty mogą powodować poważne wady w systemie transakcyjnym, a nawet zmienić zyskowny system w stratny. Dlatego też zacznij uważnie obserwować spread i unikaj instrumentów lub okresów, w których jest on wysoki.

9. Korelacje – nieświadome zwiększanie ryzyka

Jeśli jesteś traderem handlującym na rynku forex, często masz okazję zauważać bardzo silną korelację pomiędzy niektórymi parami walutowymi. Jeśli handlujesz na giełdzie możesz z kolei zauważyć, że firmy z tych samych branż i sektorów lub mające siedzibę w tym samym kraju, często przez dłuższy okres czasu poruszają się w tym kierunku.

Jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi i ryzykiem oznacza to, że instrumenty, które są dodatnio skorelowane, prowadzą do zwiększonego ryzyka. Zilustrujmy to przykładem:

Załóżmy, że kupiłeś EURUSD i GBPUSD, a na każdą z tych transakcji przyjąłeś 1,5% ryzyka; korelacja między tymi dwoma instrumentami jest wysoce pozytywna (blisko +0,90). Oznacza to, że jeśli EURUSD wzrośnie o 1%, GBPUSD również wzrośnie, ale o 0,90%. 

Posiadanie pozycji długiej zarówno na EURUSD, jak i GBPUSD jest wtedy równoznaczne z otwarciem 1 pozycji i ryzykowaniem w niej 2,7% [(1,5% + 1,5%) * 0,9 = 2,7%].

Oczywiście jest to bardzo uproszczony sposób spojrzenia na korelacje, jednak daje on wyobrażenie o tym, co należy wziąć pod uwagę przy handlu na skorelowanych instrumentach.

Zacznij zwracać uwagę na zarządzanie ryzykiem

Wzniesienie swojego tradingu na wyższy poziom jest zazwyczaj bardzo proste, ponieważ konwencjonalna wiedza tradingowa handlowa skupia się wyłącznie na migających wskaźnikach oraz strategiach “zbyt pięknych, by mogły być prawdziwe”, podczas gdy pomijane są rzeczy, które naprawdę mogą coś zmienić.

Zarządzanie pieniędzmi i ryzykiem to w świecie traderów obszar, które nie jest postrzegany jako “sexy” i dopiero po miesiącach strat oraz niekończącej się frustracji, inwestorzy zaczynają skupiać się na tym aspekcie handlu. Zazwyczaj skraca się wtedy czas nauki, dzięki uważniejszemu podejściu do zarządzania ryzykiem i nie zajmuje ona aż tyle czasu.

Pozostałe tłumaczenia z portalu Tradeciety.com znajdziesz pod tagiem Tradeciety


logo Tradeciety tcArtykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here