Naga MarketsKalendarz makroekonomiczny jest jednym z najważniejszym narzędzi tradera. Każdego dnia pojawia się multum publikacji, początkująca osoba może z łatwością się w nich pogubić. Jak wyłapać spośród danych te najważniejsze? Przygotowaliśmy małą ściągawkę zawierającą dziewięć raportów, które najczęściej poruszają rynkami. 

Wskaźnik cen produktów i usług (Consumer Price Index CPI)

CPI stanowi kluczowy wskaźnik wzrostu inflacji dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Jest to średnia ważona cen koszyka dóbr i usług, takich jak: transport, prąd, usługi gastronomiczne (np. restauracje), usługi fryzjerskie itd. CPI jest publikowany co miesiąc.

ccf forex comparicCPI to indeks, który należy mieć zawsze na uwadze. Jest istotny zarówno dla inwestorów, jak i osób niezwiązanych z rynkiem. Gdy ceny rosną, natychmiast następuje osłabienie możliwości nabywczych. Zwłaszcza jeśli płace pozostają na tym samym poziomie, to następuje mocna redukcja możliwości nabywczych konsumentów i obniża się standard życia. Inflacja gra podstawową rolę w politycznych wyborach oraz planowaniu strategii. Jest z nią bezpośrednio związane funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw.

Bardzo trudno jest o ocenę presji cenowej w kontekście poszczególnych dóbr czy usług i uznać ją za barometr poziomu inflacji. Na przykład cena piwa może wzrosnąć o 10% w ciągu jednego miesiąca, ale nie musi być to od razu dzwonek alarmowy, jeśli ceny innych alkoholi pozostają takie same lub spadają. A zatem CPI to narzędzie używane szeroko do identyfikacji zmian cen w różnych, bardzo licznych kategoriach produktów i usług. CPI śledzą inwestorzy, analitycy, politycy i wielu innych po to, aby określić trendy w gospodarce i polityce ekonomicznej. Wielu inwestorów ceni główny wskaźnik inflacji bazowej bardziej niż jakiekolwiek nagłówki wiadomości, ponieważ wyłącza on zmienne komponenty w postaci cen żywności i energii.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (Production Price Index PPI)

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej to kolejny bardzo ważny wskaźnik inflacji. PPI publikowany jest co miesiąc i mierzy zmiany cen dóbr rodzimych, które są ustalane przez producentów na różnych etapach procesu ich wytwarzania. Różni się tym od CPI, że nie uwzględnia cen usług.

PPI obejmuje dobra pośrednie i dobra finalne. PPI dóbr pośrednich oznacza ceny dóbr częściowo przetworzonych, będących nakładem w procesie produkcji, zanim powstaną dobra finalne. Dotyczy to takich produktów jak: części samochodów, skóra, tkaniny, mąka itp. Natomiast PPI dóbr finalnych dotyczy cen już gotowych produktów, takich jak meble, samochody, ubrania itp. Zarówno PPI dóbr pośrednich, jak i dóbr finalnych jest uważnie obserwowany przez inwestorów, ekonomów i polityków.

Indeks nastroju w biznesie (Purchasing Managers’ Index PMI)

Indeks PMI to barometr nastrojów przedsiębiorców. Ten wskaźnik bierze pod uwagę zarówno sektor produkcji, jak i usług. Wyniki są opracowane w oparciu o serię pytań dotyczących aktywności biznesowej, cen wstępnych, oczekiwań w biznesie itp. Jest on porównywany z danymi z miesięcy poprzednich.

Miejsca pracy w sektorze pozarolnicznym (Non-Farm Payrolls)

NFP to kluczowy raport dotyczący zatrudnienia w większej części Stanów Zjednoczonych. Nie obejmuje on pracowników działających w organizacjach non-profit, pracowników rządowych, pracowników agrobiznesu i samozatrudnionych. Określa on stan rynku pracy w stosunku do poprzedniego miesiąca i publikowany jest co miesiąc.

To raport śledzony przez ekonomistów, inwestorów i polityków itp. Liczby są podawane zazwyczaj w pierwszy piątek każdego miesiąca i bardzo często mają wpływ na dolara, a także na rynki papierów wartościowych. Departament Pracy USA prowadzi sondaże w około 140 przedsiębiorstwach, a także tysiącach pojedynczych miejsc pracy, aby sformułować szczegółowy raport opisujący stan zatrudnienia, liczbę godzin i średnie wynagrodzenie.

Indeks produkcji przemysłowej (Industrial Production Index)

Indeks IPI publikowany jest przez zarząd Rezerwy Federalnej i określa tempo przyrostu produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym i górniczym.

Dane o produkcji są obliczane za pomocą formuły Fischera. Zazwyczaj inwestorzy wykorzystują indeks IPI, żeby sprawdzić wzrost w danym sektorze produkcji. Jeśli IPI wskazuje, że dany sektor odnotowuje wzrosty z miesiąca na miesiąc, to znaczy, że przedsiębiorstwa z nim związane dobrze prosperują.

Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales Report)

Raport sprzedaży detalicznej jest niezwykle ważnym raportem gospodarczym, który uważnie śledzą inwestorzy, politycy, traderzy i ekonomiści. Mierzy on wartość sprzedaży detalicznej w danym sektorze. Dane są zbierane od przedsiębiorstw, które sprzedają produkty końcowym konsumentom.

W raporcie brane są pod uwagę zarówno topowe sieci jak Wallmart, jak i mniejsze przedsiębiorstwa w rodzaju firm rodzinnych. Wydatki konsumenckie to praktycznie 2/3 GDP. Aktywność w sektorze detalicznym bezpośrednio odzwierciedla nastroje konsumenckie i kondycję gospodarki.

Produkt Krajowy Brutto PKB (Gross Domestic Product GDP )

PKB to jeden z tych raportów, które są pod najczujniejszą obserwacją analityków, inwestorów, przywódców politycznych itd. Jest to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego i stanowi sumaryczną wartość wytwarzanych na terenie kraju wszystkich dóbr i usług w danym okresie czasu.

PKB publikowany jest co kwartał i obliczany jest przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. By go uzyskać odejmuje się od produkcji całkowitej wartość dóbr i usług.

PKB zawsze porównuje się z kwartałem poprzednim, na przykład jeśli z raportu na III kwartał wynika 5% wzrostu, oznacza to, że gospodarka ruszyła do przodu o 5% w porównaniu z kwartałem II.

Wskaźnik zaufania konsumentów (Consumer Confidence Index)

W skrócie: CCI jest miernikiem nastrojów obywateli i odzwierciedla koniunkturę gospodarczą kraju. W Stanach Zjednoczonych zaufanie jest głównym czynnikiem popytu. Jeśli zaufanie jest na wysokim poziomie, konsumenci chętniej wydają pieniądze.

Raport o zaufaniu jest publikowany co miesiąc i jest stworzony w oparciu o sondaże dotyczące 5 tysięcy gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Jest chętnie brany pod uwagę przez wszystkich ekonomistów.

„Manufacturing & Trade Inventories & Sales”

Raport Manufacturing and Trade Inventories and Sales jest bezpośrednim źródłem informacji o poziomie zapasów i poziomie sprzedaży przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych.

To ważny raport, ponieważ możne z niego wywnioskować wzrosty i korekty w gospodarce. Wzrost w poziomach zapasów (buisiness inventories) może oznaczać, że poziom sprzedaży maleje i że następuje spowolnienie. Jeśli sprzedaż zaczyna zwalniać, dla przedsiębiorstw może to oznaczać cięcie w produkcji dóbr, co wpłynie na poziom zapasów.

Więcej ciekawostek dla inwestorów:tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here