Naga Markets

Kalendarz makroekonomiczny jest jednym z najważniejszym narzędzi tradera. Każdego dnia pojawia się multum publikacji, początkująca osoba może z łatwością się w nich pogubić. Jak wyłapać spośród danych te najważniejsze? Przygotowaliśmy małą ściągawkę zawierającą dziewięć raportów, które najczęściej poruszają rynkami.

  • NFP to kluczowy raport dotyczący zatrudnienia w większej części Stanów Zjednoczonych,
  • PKB to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego,
  • CPI stanowi kluczowy wskaźnik wzrostu inflacji dla gospodarki Stanów Zjednoczonych

Wskaźnik cen produktów i usług (Consumer Price Index CPI)

CPI stanowi kluczowy wskaźnik wzrostu inflacji dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Jest to średnia ważona cen koszyka dóbr i usług, takich jak: transport, prąd, usługi gastronomiczne (np. restauracje), usługi fryzjerskie itd. CPI jest publikowany co miesiąc.

ccf forex comparicCPI to indeks, który należy mieć zawsze na uwadze. Jest istotny zarówno dla inwestorów, jak i osób niezwiązanych z rynkiem. Gdy ceny rosną, natychmiast następuje osłabienie możliwości nabywczych. Zwłaszcza jeśli płace pozostają na tym samym poziomie, to następuje mocna redukcja możliwości nabywczych konsumentów i obniża się standard życia. Inflacja gra podstawową rolę w politycznych wyborach oraz planowaniu strategii. Jest z nią bezpośrednio związane funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw.

Bardzo trudno jest o ocenę presji cenowej w kontekście poszczególnych dóbr czy usług i uznać ją za barometr poziomu inflacji. Na przykład cena piwa może wzrosnąć o 10% w ciągu jednego miesiąca, ale nie musi być to od razu dzwonek alarmowy, jeśli ceny innych alkoholi pozostają takie same lub spadają. A zatem CPI to narzędzie używane szeroko do identyfikacji zmian cen w różnych, bardzo licznych kategoriach produktów i usług. CPI śledzą inwestorzy, analitycy, politycy i wielu innych po to, aby określić trendy w gospodarce i polityce ekonomicznej. Wielu inwestorów ceni główny wskaźnik inflacji bazowej bardziej niż jakiekolwiek nagłówki wiadomości, ponieważ wyłącza on zmienne komponenty w postaci cen żywności i energii.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (Production Price Index PPI)

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej to kolejny bardzo ważny wskaźnik inflacji. PPI publikowany jest co miesiąc i mierzy zmiany cen dóbr rodzimych, które są ustalane przez producentów na różnych etapach procesu ich wytwarzania. Różni się tym od CPI, że nie uwzględnia cen usług.

PPI obejmuje dobra pośrednie i dobra finalne. PPI dóbr pośrednich oznacza ceny dóbr częściowo przetworzonych, będących nakładem w procesie produkcji, zanim powstaną dobra finalne. Dotyczy to takich produktów jak: części samochodów, skóra, tkaniny, mąka itp. Natomiast PPI dóbr finalnych dotyczy cen już gotowych produktów, takich jak meble, samochody, ubrania itp. Zarówno PPI dóbr pośrednich, jak i dóbr finalnych jest uważnie obserwowany przez inwestorów, ekonomów i polityków.

Indeks nastroju w biznesie (Purchasing Managers’ Index PMI)

Indeks PMI to barometr nastrojów przedsiębiorców. Ten wskaźnik bierze pod uwagę zarówno sektor produkcji, jak i usług. Wyniki są opracowane w oparciu o serię pytań dotyczących aktywności biznesowej, cen wstępnych, oczekiwań w biznesie itp. Jest on porównywany z danymi z miesięcy poprzednich.

Miejsca pracy w sektorze pozarolnicznym (Non-Farm Payrolls)

NFP to kluczowy raport dotyczący zatrudnienia w większej części Stanów Zjednoczonych. Nie obejmuje on pracowników działających w organizacjach non-profit, pracowników rządowych, pracowników agrobiznesu i samozatrudnionych. Określa on stan rynku pracy w stosunku do poprzedniego miesiąca i publikowany jest co miesiąc.

Bossa

To raport śledzony przez ekonomistów, inwestorów i polityków itp. Liczby są podawane zazwyczaj w pierwszy piątek każdego miesiąca i bardzo często mają wpływ na dolara, a także na rynki papierów wartościowych. Departament Pracy USA prowadzi sondaże w około 140 przedsiębiorstwach, a także tysiącach pojedynczych miejsc pracy, aby sformułować szczegółowy raport opisujący stan zatrudnienia, liczbę godzin i średnie wynagrodzenie.

Indeks produkcji przemysłowej (Industrial Production Index)

Indeks IPI publikowany jest przez zarząd Rezerwy Federalnej i określa tempo przyrostu produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym i górniczym.

Dane o produkcji są obliczane za pomocą formuły Fischera. Zazwyczaj inwestorzy wykorzystują indeks IPI, żeby sprawdzić wzrost w danym sektorze produkcji. Jeśli IPI wskazuje, że dany sektor odnotowuje wzrosty z miesiąca na miesiąc, to znaczy, że przedsiębiorstwa z nim związane dobrze prosperują.

Odczyt raportu może znacząco wpłynąć na zmienność instrumentów. MT4 Purple Trading.

Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales Report)

Raport sprzedaży detalicznej jest niezwykle ważnym raportem gospodarczym, który uważnie śledzą inwestorzy, politycy, traderzy i ekonomiści. Mierzy on wartość sprzedaży detalicznej w danym sektorze. Dane są zbierane od przedsiębiorstw, które sprzedają produkty końcowym konsumentom.

W raporcie brane są pod uwagę zarówno topowe sieci jak Wallmart, jak i mniejsze przedsiębiorstwa w rodzaju firm rodzinnych. Wydatki konsumenckie to praktycznie 2/3 GDP. Aktywność w sektorze detalicznym bezpośrednio odzwierciedla nastroje konsumenckie i kondycję gospodarki.

Produkt Krajowy Brutto PKB (Gross Domestic Product GDP )

PKB to jeden z tych raportów, które są pod najczujniejszą obserwacją analityków, inwestorów, przywódców politycznych itd. Jest to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego i stanowi sumaryczną wartość wytwarzanych na terenie kraju wszystkich dóbr i usług w danym okresie czasu.

PKB publikowany jest co kwartał i obliczany jest przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. By go uzyskać odejmuje się od produkcji całkowitej wartość dóbr i usług.

PKB zawsze porównuje się z kwartałem poprzednim, na przykład jeśli z raportu na III kwartał wynika 5% wzrostu, oznacza to, że gospodarka ruszyła do przodu o 5% w porównaniu z kwartałem II.

Wskaźnik zaufania konsumentów (Consumer Confidence Index)

W skrócie: CCI jest miernikiem nastrojów obywateli i odzwierciedla koniunkturę gospodarczą kraju. W Stanach Zjednoczonych zaufanie jest głównym czynnikiem popytu. Jeśli zaufanie jest na wysokim poziomie, konsumenci chętniej wydają pieniądze.

Raport o zaufaniu jest publikowany co miesiąc i jest stworzony w oparciu o sondaże dotyczące 5 tysięcy gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Jest chętnie brany pod uwagę przez wszystkich ekonomistów.

„Manufacturing & Trade Inventories & Sales”

Raport Manufacturing and Trade Inventories and Sales jest bezpośrednim źródłem informacji o poziomie zapasów i poziomie sprzedaży przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych.

To ważny raport, ponieważ możne z niego wywnioskować wzrosty i korekty w gospodarce. Wzrost w poziomach zapasów (buisiness inventories) może oznaczać, że poziom sprzedaży maleje i że następuje spowolnienie. Jeśli sprzedaż zaczyna zwalniać, dla przedsiębiorstw może to oznaczać cięcie w produkcji dóbr, co wpłynie na poziom zapasów.

Więcej ciekawostek dla inwestorów:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułRzeź na amerykańskim rynku pracy nie popsuła nastrojów na rynkach
Następny artykułCzerwony poniedziałek na GPW: CD Projekt broni honoru WIG20, Dino Polska kontynuuje spadki
Przemysław Jarząbek redaktor Comparic.pl
Redaktor Comparic.pl. Absolwent analityki gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie doskonalił swoje zdolności statystyczne. Od 2014 roku zdobywa szlify na rynku Forex, interesuje się głównie analizą techniczną. Upodobał sobie Ichimoku, swoje zagrania regularnie prezentuje na portalu. Aktualnie pracuje na "nocnej zmianie" - mieszka i pisze z Tajlandii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here