Naga Markets7levels7Levels odnotował 54,4 tys.zł jednostkowej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 275,46 tys.zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 56,18 tys.zł wobec 273,83 tys.zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 641,56 tys.zł w II kw. 2019 r. wobec 243,87 tys.zł rok wcześniej.

“W II kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży emitenta były kształtowane przez prowadzoną sprzedaż gry ‘Castle of Heart’ na rynkach: amerykańskim, europejskim (dystrybucja własna) oraz japońskim (przy współpracy z wydawcą). Wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego kwartału to przede wszystkim wynik działań związanych z kontynuacją agresywnej polityki cenowej dotyczącej akcji promocyjnych gry ‘Castle of Heart’, które obejmowały promocje nawet do -90% w stosunku do ceny regularnej ustalonej wcześniej na poziomie 14,99 EUR/USD” – czytamy w raporcie.

Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży miała również wpływ dystrybucja dwóch gier zewnętrznych deweloperów, które swoje premiery miały w I kwartale 2019 r., tj.:

– “Warplanes: WW2 Dogfight”, która w dystrybucji cyfrowej zadebiutowała na rynkach europejskim oraz amerykańskim 21 lutego br.,

– “Golf Peaks”, która w dystrybucji cyfrowej zadebiutowała na rynkach europejskim oraz amerykańskim 14 marca br.

“Na wyniki finansowe spółki osiągnięte w II kwartale 2019 r. wpływ miały również przysługujące Nintendo prowizje wynikające z zawartej ze spółką umowy, które pomniejszają przychody spółki z tytułu sprzedanych gier” – czytamy dalej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 193,97 tys.zł straty netto w porównaniu z 407,69 tys.zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 976,22 tys.zł w porównaniu z 525,45 tys.zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

gpw

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki specjalnie nie reagują na podane informacje. Kurs spada od dnia debiutu. Na wykresie widać strukturę coraz niższych wierzchołków. Wydaje się, że cena zmierza na wsparcie oparte o historyczne minima notowań.

7levels

Czytaj także: Akcje PKN Orlen wybijają ważny poziom. Spółka z nową, wyższą rekomendConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here