Naga Markets

Nial Fuller AuthorPoniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “The 7 Types of Support and Resistance You Need to Know
Rynkowe przypływy i odpływy; ruszają rynkiem w górę, w dół i bokiem. Podstawowym sposobem w jaki możemy wyłuskać z tych ruchów sens jest analizowanie akcji cenowej jak również poziomów na rynku, na których cena odbijała w górę lub zawracała w dół. Poziomy te nazywamy wsparciem lub oporem.

Poziomy wsparcia i oporu tworzą fundament analizy technicznej i pomagają nam budować ramy, dzięki którym możemy zrozumieć rynek. Dla traderów price action, poziomy wsparcia i oporu pomagają w planowaniu rozmieszczenia zleceń stop loss oraz take profit. Co ważniejsze, poziomy te dają nam sposób na zrozumienie tego, co zrobił rynek, co robi, a także jaki może być jego następny ruch.

Jak pisałem już w niektórych lekcjach, moje ogólne podejście do tradingu można podsumować akronimem T.P.S. lub Trend – Poziom – Sygnał. Ta lekcja odnosi się zwłaszcza do P (poziomów), a część dotyczącą Trendu i Sygnału jako elementów T.P.S. omawiałem w innych wpisach. Oto kilka z nich:

W tej lekcji nie pokażemy Ci jak rysować poziomy wsparcia i oporu. Zanurzymy się jednak głębiej i omówimy, jak używać tych poziomów, by znajdować transakcje o wysokim prawdopodobieństwie na rynkach w zakresie, określać trendy, definiować ryzyko i cele dla transakcji, a także wiele więcej. Mam nadzieję, że spodoba Ci się ta lekcja i będziesz do niej często wracał, ponieważ jest urozmaicona przydatnymi wyjaśnieniami i przykładami…

7 najważniejszych rodzajów wsparcia i oporu oraz jak z nich korzystać…

Tradycyjne swingi

Przypuszczalnie najważniejszymi poziomami wsparcia i oporu są tradycyjne swingi w górę i w dół. Poziomy te możemy znaleźć poprzez oddalenie wykresu na wyższy interwał, zazwyczaj tygodniowy, a nawet miesięczny. Właśnie tam zyskujemy ‘widok z lotu ptaka’ na rynek i główne punkty zwrotne w jego obrębie.

To co chcemy zrobić polega po prostu na identyfikowaniu oczywistych poziomów, gdzie cena zawracała w górę lub w dół i na narysowaniu na nich poziomej linii. Poziomy te nie muszą być ‘dokładne’, mogą przecinać słupki cenowe lub bardziej mogą stanowić strefy aniżeli dokładne poziomy. Możesz uznać to za pierwszy krok w odniesieniu do poziomów wsparcia i oporu i jest to także pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić podczas analizowania wykresu.


Chcesz mieć dostęp do tej samej analizy wykresów technicznych i platformy brokera, z której korzysta Nial Fuller? - Pobierz darmowe oprogramowanie w tym miejscu.

NED

Zwróć uwagę na ‘widok z lotu ptaka’ otrzymany przez oddalenie wykresu do interwału tygodniowego. Możemy tu określić ważne poziomy wsparcia i oporu, trendy i zakresy…

Następnie schodzimy niżej, do interwału dziennego, by lepiej ‘dostroić’ nasze poziomy. Dzienny wykres jest podstawowym interwałem do wyszukiwania setupów, a więc ważne jest, byśmy rozumieli szerszy obraz z wykresu tygodniowego, ale także mieli określone poziomy krótkoterminowe na wykresie dziennym. Kluczowym punktem do zapamiętania jest to, że kiedy przybliżysz wykres do interwału dziennego lub nawet 4-godzinnego czy 1-godzinnego, zawsze pozostawiaj na swoim wykresie poziomy z wyższej ramy czasowej, ponieważ są one bardzo ważne.

Zwróć uwagę, że przez przybliżenie do wykresu dziennego, niektóre z tych samych poziomów z interwału tygodniowego wciąż odgrywają rolę, ale są także nowe poziomy krótkoterminowe z wykresu dziennego, których nie zobaczylibyśmy na wykresie tygodniowym…

Punkty swingu w trendach

Słyszałeś powiedzenie “Dawne wsparcie staje się oporem, a dawny opór staje się nowym wsparciem”? Odnosi się to do zjawiska rynku tworzącego wyższe szczyty i wyższe dołki lub niższe szczyty i niższe dołki w trendzie wzrostowym lub spadkowym.

Powinniśmy oznaczyć te ‘stopniowe’ poziomy jak się formują, a wtedy gdy rynek je przełamuje szukać okazji do zajęcia pozycji po cofnięciach do nich, co znane jest również jako handel w korektach. Daje nam to również możliwość odwzorowania tendencji rynku – kiedy widzisz to zjawisko wiesz, że obwiązuje solidny trend.

Poziomy te są dobrymi punktami wejścia, ale sprawdzają się także do zdefiniowania ryzyka / stopa. Możesz umieścić swój stop loss z drugiej strony tego poziomu.

Dla przykładu, na poniższym wykresie obowiązuje wyraźny trend spadkowy. Kiedy cena przełamuje się w dół przez poprzednie wsparcie, poziom ten ‘zmienia się’ w opór. Wtedy poziom ten działa jako miejsce wejścia o wysokim prawdopodobieństwie, o ile cena do niego zawróci.

Punkty swingu jako kontrola i zarządzanie ryzykiem

Okazji do sprzedaży lub kupna możemy szukać na punktach zwrotnych nawet jeśli nie są one częścią trendu. Rynki sporo czasu spędzają w konsolidacji / zakresach, a więc powinniśmy potrafić zawierać transakcje także w takich warunkach rynkowych, a nie tylko w trendach.

Możemy po prostu wykorzystać ostatni swing do zdefiniowania naszej następnej transakcji, co możesz zobaczyć na przykładowym wykresie poniżej.

Zauważ na poniższym wykresie, że cena wyłamuje się w dół przez wsparcie, a następnie pozostaje pod tym poziomem, który wtedy działał jako opór. Mogliśmy rozglądać się za sprzedażą na tym poziomie lub nieco pod nim jeśli cena utrzyma się poniżej. Dzięki temu poziom ten określa, gdzie podejmiemy się kolejnej transakcji i wiemy, że jeśli cena go przekroczy, nasza koncepcja okaże się nieważna. Umieszczenie naszego stop lossa tuż poza tym poziomem staje się oczywiste. Możemy także użyć ostatniego punktu swingu jako cel dla transakcji tak jak na poniższym przykładzie, gdzie wykorzystaliśmy minima swingu.

Dynamiczne poziomy wsparcia i oporu

Pomówmy teraz o dynamicznych poziomach wsparcia i oporu. Dynamicznych to znaczy poziomach ruchomych, innymi słowy średnich kroczących. Średnie ruchome poruszają się w górę lub w dół, zależnie od tego co robi cena i możesz ustawić je tak, by uwzględniały określoną liczbę świec czy okresów czasowych.

Moimi ulubionymi są wykładnicze średnie kroczące (EMA) z 21 i 50 okresów. Zazwyczaj korzystam z nich na wykresie dziennym, ale mogą też być przydatne na wykresach tygodniowych. Te średnie kroczące sprawdzają się przy szybkiej identyfikacji trendu oraz dołączaniu do niego. Możemy wypatrywać testów średnich po wybiciu ponad lub poniżej ich wskazań i wtedy szukać okazji do wejścia na średniej lub w jej pobliżu. Najlepiej jeśli rynek uwiarygodniłby ten poziom poprzez wcześniejsze przetestowanie go i odbicie. Wtedy możesz wejść przy drugim cofnięciu.

Poniżej przykład 50-okresowej EMA użytej do określenia trendu spadkowego jak i znajdowania punktów wejścia w jego obrębie. Najlepiej szukać sygnałów price action na wykresie 1-godzinnym, 4-godzinnym lub dziennym, gdy cena zbliża się lub uderza w ten poziom na cofnięciu w trendzie spadkowym:

21-okresowa EMA może zostać wykorzystana w podobny sposób jak widzimy na wykresie poniżej. Miej na uwadze to, że im niższy interwał EMA, tym częściej cena będzie na nią oddziaływać. Tak więc na mniej zmiennych rynkach możesz raczej użyć krótszego okresu EMA takiego jak 21, a nie 50, który omawialiśmy wcześniej.

Poziom 50% zniesienia

Chociaż nie używam tradycyjnych zniesień Fibonacciego i ich wszystkich rozszerzeń, to istnieje sprawdzone z biegiem czasu zjawisko mówiące o tym, ze rynki często zatrzymują się w połowie swingu (obszar w okolicach 50 – 55%), podczas ktrego rynek wykonał duży ruch, zniósł go, a następnie odbił w pierwotnym kierunku. Jest to po części samospełniająca się przepowiednia, a częściowo rezultat normalnej dynamiki rynku.

Spójrz na przykład ukazujący duży ruch wzrostowy, który zniesiony został w około 50-procentach przy dwóch oddzielnych okazjach zapewniając scenariusz z wysoce prawdopodobnym wejściem, zwłaszcza przy drugim odbiciu…

Poziomy wsparcia i oporu w zakresach

Poziomy wsparcia i oporu mogą zapewnić wiele wejść o wysokim prawdopodobieństwie dla tradera price action, który ma łeb na karku. Podstawowa koncepcja zakłada po pierwsze określenie zakresu, gdzie cena odbija pomiędzy dwoma równoległymi poziomami na rynku, a następnie szukania tam sygnałów price action lub rozglądania się za osłabieniem / wygasaniem na tym poziomie do wejścia na ślepo.

Poprzez osłabienie mam na myśli rynek, który kieruje się do kluczowego oporu zakresu, a my rozglądamy się za transakcją w przeciwnym kierunku tj. sprzedażą. W przypadku wsparcia zakresu, szukasz okazji do kupna. Praktycznie możesz to robić do czasu aż cena wyraźnie wybije się i zamknie poza zakresem. Jest to o WIELE lepsze podejście niż stosuje w zakresach większość traderów, którzy starają się przewidzieć wybicie zanim do niego dojdzie i zostają uwięzieni po złej stronie transakcji, gdy cena wraca do zakresu.

Zauważ na wykresie poniżej, że mieliśmy duży zakres, gdzie cena wyraźnie oscylowała pomiędzy oporem i wsparciem. Mogliśmy wchodzić na drugim teście oporu (pozycja krótka) lub na drugim teście wsparcia (long) zarówno na ślepo lub po sygnałach price action takich jak pin bary widoczne na wsparciu.

Wsparcia i opory w obszarach zdarzeń

Ostatnim typem wsparcia i oporu jaki dziś omówimy są obszary zdarzeń. Obszary te są moim własnym rodzajem wsparcia i oporu, który szczegółowo wyjaśniam na kursie price action. Jednak na chwilę obecną upewnijmy się, że masz dobre podstawy do ich zrozumienia.

Obszary zdarzeń to kluczowe poziomy na rynku, gdzie dochodziło do istotnych wydarzeń z punktu widzenia akcji cenowej. Mogło to być spore odwrócenie lub wyraźny sygnał price action, który doprowadził ruchu kierunkowego o dużym zakresie.

Na przykładowym wykresie poniżej możesz zobaczyć wyraźny poziom zdarzeń, który utworzył się po silnym niedźwiedzim odwróceniu z wykresu tygodniowego (na wykresie dziennym był tam również niedźwiedzi pin bar). Gdy cena zbliżyła się do tego poziomu kilka miesięcy później, chcieliśmy mieć pewność, że znajduje się on na naszych wykresach, ponieważ był to silny poziom, z którego można szukać okazji do sprzedaży zarówno na ślepo jak i po sygnale z wykresu H1, H4, lub dziennego.

Zakończenie

Mam nadzieję, że podobała Ci się ta lekcja na temat wsparcia i oporu. Przebrnęliśmy przez istotne rodzaje wsparć i oporów oraz to, jak wykorzystywać je, by wskazywały warunki rynkowe (rynek w trendzie lub zakresie), poziomy do kupna lub sprzedaży, definiowania ryzyka oraz ramę do zrozumienia, co rynek zrobił, co robi i jaki może być jego następny ruch. Kiedy połączysz solidne zrozumienie poziomów wsparcia i oporu z akcją cenową i rynkami w trendzie, otrzymasz trzyelementowy T.P.S., o którym znacznie więcej możesz dowiedzieć się na moim kursie price action.

Więcej od Niala Fullera:

Ten post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera i opiera się na jego własnych strategiach tradingu price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “The 7 Types of Support and Resistance You Need to Know


Nial Fuller AuthorNial Fuller jest profesjonalnym traderem, coachem i autorem. Jest również założycielem oraz CEO Learn to Trade the Market, czołowego serwisu poświęconego edukacji tradingowej, skupiającego 20.000 tysięcy uczniów oraz 250.000 czytelników miesięcznie.
Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here