Naga Markets
Błędy poznawcze ( z psychologii – Błąd poznawczy – w poznaniu społecznym ogólne określenie wzorca nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mającego wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania (działania). Badaniem błędów poznawczych zajmują się nauki społeczne) dotyczące transakcji odgrywają dużą rolę w tradingu. Wpływają one na sposób wchodzenia i wychodzenia z rynku. Twoje wyniki poprawią się, jeśli wiesz, co działa przeciwko Tobie, abyś mógł podejmować bardziej obiektywne, racjonalne decyzje. Platforma handlowa Capital.com pomaga przedsiębiorcom w racjonalizacji błędów handlowych. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania wielu błędów handlowych i ostrzegania traderów przed ich popełnieniem. Przed złożeniem zlecenia, które jest wysoce prawdopodobne, że będzie obarczone takim błędem otrzymasz powiadomienie z informacjami dotyczącymi tego błędnego nastawienia.

tu znajdziesz cz. 1

# 21: Przywiązanie do lokalnych rynków
Pomimo mocnych dowodów na to, że handel za granicą może przynosić zyski, trzymasz się domowego podwórka. Logicznie rzecz biorąc, większość inwestorów wie, że inwestowanie w szeroką gamę globalnych inwestycji, walut i klas aktywów zapewnia dywersyfikację.
To także szansa na zainwestowanie w nisko wycenione gospodarki trzeciego świata, które rozwijają się długoterminowo. Pozwala mieć dodatkową ochronę przed zawirowaniami w świecie walut, a także zabezpieczenie przed ryzykiem politycznym.
Ale chęć trzymania się tego, co znajome, jest silna. Nawet dla bardzo doświadczonych.

# 22: Błąd wynikający z posiadania
To nastawienie poznawcze występuje wtedy, gdy przywiązujemy zbyt dużą wagę do handlu lub przedmiotu, który już posiadamy.
Uprzedzenie wynikające z tego może oznaczać, że możesz chcieć zapłacić więcej za akcje jeśli masz już udziały tej samej firmy. W przeciwieństwie do kupowania udziałów firmy, której akcji nie kupiłeś.
To nastawienie ma silny związek z własnością – płacisz więcej, aby zainwestować w to, co już posiadasz, w porównaniu z tym, czego nie posiadasz. W dłuższej perspektywie może to zmniejszyć potencjalną wartość twoich inwestycji, zwiększając poziomy ryzyka.

# 23: Błąd w zakresie substytucji atrybutów
Mówiąc krótko – dzieje się tak, gdy dokonuje się niedokładnej substytucji lub osądu. Przedsiębiorca może kupić składnik aktywów bez zastanowienia się nad jego niestabilnością.
Albo analizujesz skomplikowaną klasę aktywów i podejmują szybką, nierozsądną decyzję o długoterminowych perspektywach, ponieważ te perspektywy brzmią wystarczająco rozsądnie. Niezależnie od osądu, to może być błędne. Lub niewłaściwe.
Ten brak samoświadomości może sprawić, że nawet jeśli zostanie rozpoznany – zwiększy poziom zagrożenia. To naturalne, że ludzki mózg podpowiada szybkie, na pierwszy rzut oka rozsądne osądy, które nie zawsze są do końca przemyślane.

# 24: Błąd efektu kadrowania
Efekt kadrowania jest przykładem nastawienia poznawczego , w którym ludzie reagują na konkretny wybór na różne sposoby w zależności od tego, jak jest prezentowany; np. jako strata lub zysk. Mogą to być wykresy giełdowe, informacje z Internetu, w tym opinie od znajomych, a nawet ceny, które widzimy na ulicy. Wyceny te mogą być manipulacyjne lub wprowadzające w błąd.
Dzięki mniejszej liczbie odniesień do kadrowania, bardziej skuteczne jest dokonywanie ocen na podstawowym rynku lub podstawach handlu: wskaźnikach P / E, jakości zarządzania, płynności.
Twoja percepcja ma większą szansę na obiektywną wycenę handlu lub akcji, jeśli niektóre odwołania do kadrowania zostaną usunięte.

# 25: Błąd efektu wstecznego
Kolejną barierą dla obiektywnego myślenia jest błąd efektu wstecznego. Często, gdy ludzie napotykają dowody, które powinny wywoływać wątpliwości w ich przekonaniach, odrzucają te dowody i wzmacniają  poparcie dla ich pierwotnego stanowiska. Dzieje się tak ze względu na zjawisko poznawcze znane jako efekt “backfire”
A to dlatego, że inny pogląd może skłonić ich do obrony lub zagrozić ich podstawowym przekonaniom. W handlu może to prowadzić do jeszcze bardziej nieodpowiedzialnych działań lub decyzji.
Sposoby rozwiązania tego problemu polegają na powstrzymaniu emocji przy argumentowaniu i okazaniu podstawowego szacunku drugiej osobie lub argumentowi, nawet jeśli się z nią (nim) nie zgadzasz.

# 26: Błąd – efekt kontrastu
Jest to błąd, który może wpływać na sposób podejmowania decyzji na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Na przykład, możemy planować zakupić akcje “XYZ” po pozytywnych komunikatach z rynku dla XYZ.
Możemy jednak zobaczyć tańszą ofertę handlową dla firmy, która oczekuje również pozytywnych wiadomości regulacyjnych, które jednak jeszcze się nie zmaterializowały.
Pokusą może być kupowanie akcji drugiej firmy, choć dobre informacje nie są jeszcze potwierdzone, ale ich cena wydaje się atrakcyjniejsza niż pierwszej firmy.

# 27: Efekt kuli śnieżnej
To nastawienie jest odpowiedzialne za wiele złych decyzji inwestycyjnych, nie wspominając o bańkach rynkowych. Dzieje się to wtedy, gdy wycena rynkowa rośnie ze względu na popyt wynikający z “instynktu stadnego”, kosztem podstawowych, rozsądnych wskaźników wyceny. Efekt modowy jest zjawiskiem psychologicznym, w którym ludzie robią coś przede wszystkim dlatego, że robią to inni ludzie, niezależnie od ich własnych przekonań, które mogą zignorować. Efekt kupowania ma szerokie implikacje, ale jest powszechnie postrzegany w polityce i zachowaniach konsumenckich. Zjawisko to można również zaobserwować na rynkach hossy i powstawania baniek na akcjach.
Nie ma innej drogi, aby tego uniknąć, poza tym by decyzje handlowe i inwestycyjne pozostały oparte na solidnych podstawach. W świecie finansów nigdy nie ma pewności zdarzenia. Ale istnieje pewna przewaga w niezależnych i obiektywnych analizach w oparciu o realne dane.

# 28: Błąd awersji do straty
Często najlepszą odpowiedzią na stratne zlecenie jest zatrzymanie strat poprzez jego zamknięcie i jest to często integralna część strategii opartych na ograniczeniu ryzyka za pośrednictwem Stop Lossów czy BE.
Błąd awersji do strat może uniemożliwić ci to, ponieważ strata mże być szokiem (i może być pogłębiona przez dźwignię). To nastawienie poznawcze jest umocowane w nadziei na zmianę na naszą korzyść.
Ta tendencja może być potencjalnie niebezpieczna, ponieważ ogranicza nam możliwość zawarcia kolejnej transakcji. W gruncie rzeczy awersja do strat nie uwzględnia faktu, że straty handlowe są nieuniknione, normalne i stanowią naturalną część życia codziennego w tym i tradingu…

# 29: Błąd wpływu przyszłych wydarzeń
Wpływ na wyniki ma wtedy, jeśli przeceniasz znaczenie tego, co według Ciebie może się wydarzyć w przyszłości. Ta tendencja ma duże znaczenie w podejmowaniu decyzji i może wpływać na sposób reagowania na transakcje lub generalnie na ryzyko.
Powiedzmy, że czujesz, że w długim terminie wygląda na prawdopodobny korzystny klimat dla aktywów naftowych i gazowych. Reagujesz dokonując istotnych korekt transakcji, zamiast zaakceptować, że okresowe zmiany są częścią zmienności na rynku.
W rzeczywistości oczekiwanie na to, co może się wydarzyć w przyszłości, jest mniej dotkliwe i intensywniejsze niż to, co faktycznie się dzieje aktualnie.

# 30: Błąd Status Quo
Błąd “Status quo” to niechęć do zmiany zdania na temat ustalonego punktu odniesienia dla zysku lub straty – nawet jeśli przedstawiono fakty o silnej argumentacji przeciwnej.
Błąd zachowania status quo może być niebezpieczny, ponieważ nie pozwala elastycznie reagować na zmiany. Ma on bliskie powiązania z błędem awersji do strat, ponieważ może to być niechęć do zmian.

# 31: Déformation Professionnelle Bias

Déformation professionnelle to tendencja do patrzenia na rzeczy z pozycji własnego zdania wynikający z wiedzy i zawodowych umiejętności, a nie z szerszej perspektywy. Często tłumaczy się ją jako “zawodową deformację” lub “warunkowanie pracą”.
Oznacza to, że jesteś bardziej podatny na podejmowanie gorszych decyzji podczas handlu, ponieważ trudno jest przyjąć opinie innych osób. Widzisz tylko przez pryzmat swojej wiedzy.

# 32: Błąd normalności
Błąd normalności, to przekonanie, które ludzie mają w obliczu nagłych wydarzeń odbiegających od normalności. Powoduje to, że ludzie nie doceniają zarówno prawdopodobieństwa katastrofy, jak i jej możliwych skutków, ponieważ ludzie wierzą, że rzeczy zawsze będą działać tak, jak normalnie funkcjonowały. Może to doprowadzić do sytuacji, w których ludzie nie zdołają odpowiednio przygotować się do katastrofy.
W handlu może oznaczać brak zdolności do przyjmowania nowych pomysłów lub szybkiego reagowania na zdarzenia lub sygnały, z którymi masz niewielkie doświadczenie.
Stronniczość normalności oznacza skłonność do planowania (przewidywania) z wyprzedzeniem tylko tego, co według ciebie może się wydarzyć, w przeciwieństwie do tego, co może się zdarzyć. Pod względem zarządzania ryzykiem chodzi o potrzebę przygotowania na stratę.

# 33: Powrót do średniej
Rewersja do średniej to teoria sugerująca, że ​​ceny i wydarzenia ostatecznie wracają do średniej. Ta średnia może być historyczną średnią ceny lub zwrotu, lub inną odpowiednią średnią, taką jak wzrost gospodarki lub średni zwrot z branży.
Jest to uprzedzenie lub przekonanie, że zwroty będą prawdopodobnie bardziej wiarygodne w dłuższym okresie czasu niż krótkoterminowe. Lub, że okresy strat następują po okresach zysków.
Wdrażając różne wskaźniki – na przykład wskaźniki zarobków i dywidendy – możliwe jest uzyskanie jaśniejszego obrazu długoterminowych zakresów obrotu niektórych aktywów. Są one szczególnie przydatne przy próbie zrozumienia baniek spekulacyjnych.
Pamiętaj, że niektóre wartości nie powracają do średniej. Innymi słowy, zachowują się poza normalnymi wzorcami.

# 34: Ominięcie błędu poznawczego
Występuje wtedy gdy pomyślisz, że zaniechanie czynności lub brak reakcji na zdarzenie jest lepsze niż reakcja.
Na przykład masz szanse zarobić na akcjach firmy, której działalność ma negatywne konsekwencje dla środowiska. Nie handlujesz, pomimo że rezygnujesz z możliwej szansy na zysk.
W obliczu konfliktowej sytuacji, impulsem jest powstrzymanie się od decydującego działania, w taki czy inny sposób. Błąd omijania może być związany z wyborami moralnymi.

# 35: Błąd ogniskowania
Efekt ogniskowania ( uprzedzenia ) polega na tym, że ludzie podejmują decyzje na podstawie najbardziej wyrazistych i wyraźnych informacji, które mają w swojej pamięci i z tego powodu inne części potencjalnie użytecznych informacji są wykluczone. Decyzja opiera się zatem tylko na ułamkach całkowitej ilości wiedzy lub informacji, które się zgromadziło. Kiedy podejmujemy decyzje, często koncentrujemy się na pewnych aspektach decyzji. W finansach efekt nastawienia na efekt ogniskowania często powoduje oczekiwanie przyszłych wyników w oparciu o przeszłe wydarzenia.
Jest to rozsądne, do pewnego momentu. Zwalczanie nastawienia na fokus polega na zaakceptowaniu tego, że podejmowanie decyzji jest o wiele bardziej złożone niż się może początkowo wydawać.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here