Naga MarketsgpwZgodnie z opublikowanym w czwartek (25 lutego) komunikatem prasowy Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Grupa GPW w 2015 roku osiągała rekordowe przychody, co ma gwarantować dalszy dynamiczny rozwój.

Najważniejsze informacje z podsumowania minionego roku:

Te artykuły również Cię zainteresują
  • Najlepszy rok w historii Grupy GPW pod względem przychodów, które osiągnęły poziom 327,9 mln zł (+3,3% rdr)
  • Wzrost zysku netto w 2015 r. o 10,2% rdr oraz wzrost zysku EBITDA o 9,4% rdr pomimo wymagającego otoczenia rynkowego
  • Konsekwentna dyscyplina kosztowa w całym 2015 r. skutkująca spadkiem kosztów operacyjnych o 4,0% rdr i obniżeniem wskaźnika kosztów do przychodów (C/I) do poziomu 53,2%

W 2015 r. Grupa Kapitałowa GPW koncentrowała się na trzech głównych obszarach: budowaniu płynności na rynkach Grupy, utrzymaniu aktywności emitentów na rynku pierwotnym i wtórnym oraz na działaniach optymalizacyjnych, skutkujących obniżeniem kosztów i usprawnieniem działania organizacji. W efekcie, w minionym roku Grupa GPW wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 327,9 mln zł oraz zysk netto w wysokości 123,7 mln zł i zysk EBITDA 179,5 mln zł, odnotowując we wszystkich parametrach wzrost względem 2014 roku.

Zobacz również: GPW z nowym prezesem – już oficjalnie!

Wzrost przychodów – pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, którego odzwierciedleniem była spadająca o blisko 13% kapitalizacja spółek krajowych – był wsparty wysoką dyscypliną kosztową. Koszty operacyjne w 2015 r. były niższe o 7,2 mln zł niż rok wcześniej i wyniosły 174,4 mln zł, co pozwoliło na obniżenie wskaźnika kosztów do przychodów (C/I) do poziomu 53,2%.

„Giełda jest ważnym mechanizmem rozwoju polskiej gospodarki, co najskuteczniej udowadniają spółki, które dzięki finansowaniu pozyskanemu z rynku kapitałowego wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną, stają się bardziej innowacyjne, zdobywają nowe rynki i tworzą miejsca pracy. Aby Giełda mogła realizować swoją podstawową rolę potrzebne są silne i zdrowe fundamenty finansowe oraz wysoka sprawność operacyjna i organizacyjna całej Grupy Kapitałowej. Wyniki wypracowane w minionym roku, w szczególności w kontekście wymagającego otoczenia rynkowego z jakim mieliśmy do czynienia, dają podstawy ku temu, aby w dalszym ciągu konsekwentnie umacniać reputację GPW jako miejsca bezpiecznych, długoterminowych inwestycji. Przed nami kolejne lata wyzwań i ciężkiej pracy” – powiedziała Małgorzata Zaleska, prezes GPW.

W 2015 r. Grupa GPW mocno koncentrowała się na działaniach wspierających płynność obrotu na rynku finansowym, co mimo spadających wycen na GPW i globalnego odpływu aktywów
z rynków wschodzących, pozwoliło na utrzymanie przychodów z rynku finansowanego na poziomie niezmienionym w stosunku do 2014 r. – 200,0 mln zł (61,0% udziału w przychodach Grupy). W dużej mierze jest to zasługą intensyfikacji działań GPW w zakresie pozyskiwania nowych członków giełdy i animatorów, kluczowych dla budowania płynności. Warszawska giełda utrzymała także dobrą dynamikę pozyskiwania nowych emitentów. Według raportu PwC IPO Watch Europe w 2015 r. GPW była 3. rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów (33) i znalazła się wśród 10 najlepszych rynków europejskich pod względem wartości ofert.

W 2015 r. przychody z rynku towarowego wzrosły o 9,4% i w efekcie wygenerowały 38,2% przychodów Grupy GPW. Utrzymana została wysoka płynność na rynku energii elektrycznej (138,3% konsumpcji krajowej) i rynku gazu (61,8% konsumpcji krajowej) oraz kontynuowane były projekty związane z umacnianiem pozycji TGE na rynku europejskim.
Dodatkowo w listopadzie 2015 r. uruchomiony został Rynek Instrumentów Finansowych, który
w perspektywie najbliższych lat tworzy możliwości pozyskiwania nowych uczestników, dalszego wzrostu płynności na rynku bazowym i w konsekwencji – dalszej dywersyfikacji przychodów Grupy.

invest

Solidne wyniki netto i EBITDA Grupy w 2015 r. były efektem m.in. kontynuowanych działań optymalizacyjnych i dyscypliny kosztowej. Koszty operacyjne w Grupie zostały w 2015 roku obniżone o 7,2 mln zł (4,0%) względem roku 2014, do poziomu 174,4 mln zł. Jednostkowe koszty operacyjne w GPW SA spadły jeszcze wyraźniej, o 10,3 mln zł (o 7,9%).

„Osiągnięte w 2015 r. oszczędności są wynikiem ścisłej kontroli kosztów w perspektywie krótkoterminowej, ale także licznych inicjatyw optymalizacyjnych, które znajdą odzwierciedlenie w poziomie kosztów Grupy w latach kolejnych. Dodatkowo, już przeprowadzone i kontynuowane porządki w strukturze Grupy Kapitałowej mają wzmocnić sprawność operacyjną naszej organizacji, niezbędną w z punktu widzenia coraz bardziej wymagającego otoczenia rynkowego. Zaoszczędzone środki będą m.in. pomagały finansować priorytetowe dla nas wysiłki nakierowane na wzrost biznesu” – powiedział Karol Półtorak, wiceprezes zarządu GPW.

Śledz codziennie analizy polskiego parkietu publikowane na łamach Comparic.pl

Źródło informacja prasowa GPWConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here