Naga Markets

10 spółek z GPW – faworyci na styczeń BM BNP ParibasW minionym tygodniu ekonomiści z BM BNP Paribas zaktualizowali listę 10 spółek z GPW, które w styczniu powinny zachowywać się lepiej niż rynek. Na liście znalazły się: Alior Bank, Asbis, Auto Partner, BoomBit, Budimex, CCC, Inter Cars, Kernel Holding, Shoper i TIM. Poniżej zestawienie styczniowych faworytów Biura Maklerskiego BNP Paribas wraz z krótkim omówieniem.

Alior powinien nadal zyskiwać

„Ostatnią korektę sektora bankowego traktujemy jako okazję inwestycyjną, wyróżniając akcje Aliora jako atrakcyjne względem pozostałych banków biorąc pod uwagę wysoką wrażliwość wyniku na oczekiwane podwyżki stóp procentowych (BM BNP Paribas oczekuje stopy referencyjnej na poziomie 3,5 proc. w połowie 2022 r.) oraz niższą, prognozowaną wycenę wskaźnikową względem średniej dla WIG-Banki. Zwracamy także uwagę na lepsze od oczekiwań wyniki za 3Q, za czym stał zarówno wynik odsetkowy jak i niższe koszty ryzyka, które zgodnie z oczekiwaniami zarządu mają być utrzymane na korzystnym poziomie również w 2022 r.” – uważają eksperci BM BNP Paribas BP.Popyt na produkty Apple wspiera Asbis

„W ostatnich kwartałach rynek dystrybucji IT utrzymuje wysokie, dwucyfrowe tempo wzrostu, a Asbis powinien korzystać na wysokim popycie na produkty Appla, którego jest dystrybutorem w krajach WNP – oczekujemy, że nowe urządzenia Apple wpłyną na poprawę dynamiki przychodów w październiku względem września. Ponadto zarząd sygnalizuje utrzymanie wysokiej rentowności w IV kwartale, co może wpłynąć na pobicie już raz podniesionych w br. prognoz finansowych”.

Auto Partner z mocnym IV kwartałem

„Pozytywnie oceniamy długoterminowe perspektywy wzrostu spółki, oczekujemy utrzymania wysokiej dynamiki przychodów i zysków w 2021 r. za sprawą odbicia importu aut używanych, odbudowy mobilności społeczeństwa, rozwojowi sprzedaży eksportowej i wzrostowej tendencji rentowności na rynku części. Spółka utrzymuje wysokie tempo wzrostów na początku 4Q co pozytywnie wpływać będzie na wyniki 4Q’21”.BoomBit z rekordowymi przepływami

„W 3Q’21 spółka wykazała 57,6 mln zł przychodów (+61 proc. r/r, -18 proc. kw/kw), 4,1 mln zł zysku operacyjnego i 2,3 mln zł zysku netto (+119 proc. r/r, -31 proc. kw/kw). Za pozytywne odbieramy rekordowo wysokie wolne przepływy pieniężne (7,7 mln zł), lecz nie widzimy przełomowych wartości na poziomie innych pozycji, stąd wyniki oceniamy neutralnie. Zwracamy jednak uwagę, iż bezpośrednie koszty pozyskania gracza wracają do normy po okresie zawirowań, na co wpłynęła zmiana w polityce prywatności Apple. Powyższe stwarza przestrzeń do poprawy rentowności UA w kolejnych miesiącach. Boombit posiada solidny pipeline gier, co przekłada się na oczekiwania spółki względem lepszych wyników szczególnie w ostatnim kwartale, a w tym kontekście można za umiarkowanie pozytywny sygnał uznać odbicie przychodów w październiku o 3 proc. m/m przy stabilnym m/m UA oraz ich utrzymanie w listopadzie (przy niższym m/m UA)”.

Budimex z dużym portfelem zamówień

„Wyniki 3Q21 okazały nieco poniżej konsensus rynkowego, natomiast spadki r/r wynikają w dużej części z ujęcia od 3Q20 działalności zaniechanej (segment deweloperski). Po skorygowaniu zysk brutto ze sprzedaży był o ponad 5 proc. wyższy r/r. Wg zarządu indeksacja w kontraktach oraz wewnętrzne polityki dotyczące zakupów materiałów neutralizują negatywny efekt wzrostu materiałów. Pozytywnie oceniamy wysoki portfel zleceń, który przekroczył 14 mld PLN i zawiera blisko 4,0 mld PLN kontraktów kolejowych. W długim terminie jako właściwy oceniamy również kierunek rozwoju zagranicznego oraz w segmencie OZE”.

CCC korzysta na odbiciu w branży odzieżowej

„Silny popyt konsumencki w połączeniu z inwestycjami w e-commerce i rozszerzeniem oferty powinien sprzyjać dalszej poprawie wyników w drugim półroczu. Dotychczas obserwowaliśmy korzystne trendy popytowe w związku z otwarciem gospodarki po lockdown, a konsumenci realizują odłożony popyt. Zobrazowane to jest znaczącym wzrostem sprzedaży w okresie „back to shool”, a spółka po prezentacji wyników za 3Q potwierdziła również korzystne trendy w listopadzie. Jest to wspierane przez działania spółki mające na celu dalsze rozszerzenie oferty, inwestycje w e-commerce albo wysoki poziom zatowarowania. Równocześnie pomimo rosnących kosztów, zarząd zapowiada poprawę rentowności z uwagi na podwyżki cen produktów, ograniczenia skali promocji i efekty skali”.Inter Cars nadal korzysta na pandemii

„Otoczenie pandemii sprzyja utrzymaniu wcześniejszych trendów na rynku aftermarket (wysoki wiek aut, niższe rejestracje nowych pojazdów, odroczenie napraw, niższa popularność komunikacji zbiorowej), co przy poprawie bilansu oraz optymalizacji kosztowej, w tym poprawie zarządzania kapitałem obrotowym będzie wsparciem wyników w najbliższych kwartałach. Na początku 4Q’21 spółka utrzymała wysokie tempo poprawy przychodów, przez co oczekujemy utrzymania dotychczasowych tendencji dwucyfrowego wzrostu rezultatów w kolejnych kwartałach”.

Kernel Holding zaskoczył wynikami

„Spółka pozytywnie zaskoczyła rezultatami za III kwartał – zysk EBITDA z wyłączeniem rewaluacji aktywów wzrósł o 26 proc. r/r, a zysk netto o 3 proc. r/r. Poprawa zbiorów zbóż oraz słonecznika na Ukrainie powinna pozytywnie przekładać się na generowane przez Kernel wyniki w kolejnych kwartałach. Wyższe wolumeny, jak i ceny zbóż będą sprzyjać segmentom obrotu, przechowywania i eksportu, a także własnej uprawy, co z kolei powinno zneutralizować rosnącą presję kosztową (transport, energia, nawozy)”.

Shoper – przedstawiciel rosnącego e-handlu

„Spółka powinna naszym zdaniem korzystać w długim terminie z trendu rozwoju handlu e-commerce szczególnie wśród średnich i mniejszych przedsiębiorstw, dla których kieruje swoją ofertę oprogramowania. Z uwagi na powyższe spółka powinna umacniać się w roli lidera w opisanym segmencie rynku, w czym pomóc powinno także niedawne przejęcie spółki Shoplo (dostawca nr 3 w kraju). Spodziewamy się utrzymania dotychczasowych korzystnych trendów rynkowych i dalszej konsolidacji rynku przez Shopera, co wraz z możliwym wyjściem na rynki zagraniczne powinno przełożyć się na wysokie, dwucyfrowe dynamiki wzrostu rezultatów”.

TIM sprzedaje coraz więcej

„Grupa odnotowuje dalszą tendencję wzrostu udziału handlu online w sprzedaży, co w bieżącym otoczeniu jest mocnym impulsem dla wyników. Pozytywnie oceniamy perspektywy w kolejnych kwartałach z uwagi na oczekiwany dalszy wzrost kanału online oraz B2B, zmianę mixu produktowego, dynamiczny rozwój spółki logistycznej 3LP oraz mocny bilans co powinno sprzyjać utrzymaniu wypłaty dywidendy w kolejnych latach”.


Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna strona giełdy prowadzonej przez Comparic.pl. Zapraszamy do jej aktywnego tworzenia!

Autor poleca również:Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here