Naga Markets01Cyberaton Proenergy nabywa pozostałe udziały w spółce zależnej i podsumowuje 2020 rokAkcjonariusze 01Cyberaton Proenergy S.A., notowanego na rynku NewConnect generalnego wykonawcy elektrowni i mikroinstalacji fotowoltaicznych, podjęli decyzję o przejęciu pozostałej części udziałów w T&T Proenergy Sp. z o.o., pozwalającym osiągnąć 100 proc. w kapitale spółki zależnej. Akwizycja jest finansowana poprzez emisję 3,71 mln akcji, skierowaną do dotychczasowego właściciela udziałów.

01Cyberaton Proenergy S.A. podwyższyła kapitał zakładowy

01Cyberaton Proenergy podsumowuje ostatnie miesiące. W II połowie roku spółka zależna T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. podpisała umowy na dzierżawy gruntów o pow. blisko 420 ha, na których mogą być zbudowane elektrownie o mocy 265 MW. Jednocześnie spółka zależna T&T Proenergy Sp. z o.o. zawarła umowy na budowę 6,14 MW mocy PV o wartości 17,03 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 01Cyberaton Proenergy zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego ze 101,4 mln zł do 131,1 mln zł poprzez emisję 3,71 mln akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8 zł (każda akcja), w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Nowe akcje zostaną zaoferowane Joannie Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 35,65 proc. udziałów w T&T Proenergy SP. z o.o. (tym samym po realizacji I etapu przejęcia 64,35 proc. udziałów na podstawie decyzji NWZA z 28 września br., 01Cyberaton Proenergy będzie posiadał pełen udział
w kapitale spółki zależnej).

– Decyzja Walnego Zgromadzenia pozwalająca na pełne włączenie T&T Proenergy oznacza powstanie silnej grupy kapitałowej z potencjałem dalszego umacniania pozycji na polskim rynku fotowoltaicznym. Dzięki akwizycji, 01Cyberaton Proenergy osiągnie efekty synergii oraz przejmie know how i wieloletnie doświadczenie naszej spółki zależnej – mówi Roman Tabaka, Prezes Zarządu 01Cyberaton Proenergy S.A.

T&T Proenergy Sp. o.o. od 2011 roku zajmuje się kompleksową realizacją projektów fotowoltaicznych, począwszy od dużych instalacji deweloperskich do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Spółka kompleksowo obsługuje inwestorów na każdym etapie projektu, począwszy od przygotowania dokumentacji i pozyskania finansowania do montażu i oddania gotowej instalacji do użytkowania.

– 2020 rok jest okresem przełomowym dla 01Cyberaton Proenergy. Już dziś widzimy efekty podejmowanych decyzji z ostatnich miesięcy. W tym okresie zbudowaliśmy portfel dzierżawy gruntów, pozwalający na budowę ponad 250 MW mocy fotowoltaicznych. Zdobywamy także pierwsze kontrakty – na przełomie listopada i grudnia spółka zawarła umowy na kwotę 13,39 mln zł, a łącznie w IV kwartale: ponad 17 mln zł – dodaje Roman Tabaka.

1 października spółka poinformowała o zawarciu umowy na kwotę 3,64 mln zł z firmą Siła Mazur Sp. z.o.o. na budowę elektrowni o mocy 1,1 MW. 25 listopada została podpisane umowy o wartości 7,89 mln zł (moc elektrowni 3 MW). Z kolei 4 grudnia 01Cyberaton Proenergy zawarł kontrakty na kwotę 5,5 mln zł (moc elektrowni powyżej 2 MW).

Spółka rozszerzyła zakres swojej oferty oferując uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych o magazyny energii, pompy ciepła oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. 17 grudnia 01Cyberaton Progenergy poinformowała o zawarciu Umowy partnerskiej (dystrybucyjnej) z OCHSNER Wärmepumpen GmbH na sprzedaż i serwis pomp ciepła. Obecnie Ministerstwo Klimatu pracuje nad włączeniem pomp ciepła, magazynów energii oraz domowych stacji ładowania samochodów elektrycznych do programu “Mój Prąd”.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here